Bedre pendling med mikromobilitet

Bedre pendling med mikromobilitet

OBS: Webinaret udskydes til d. 2. marts pga sygdom.
Er du tilmeldt, så får du automatisk notifikation om den nye dato

Gratis frokostwebinar, NB ny dato er 2. marts 12:00
Dansk Byplanlaboratorium og Kollektiv Trafik Forum inviterer

Oplægsholdere: Anette Jerup Jørgensen og Martin Kristian Kallesen, Via Trafik Rådgivning

Flere skal gå, cykle og bruge den kollektive trafik fremfor at bruge bilen, når de skal til og fra arbejde. Det handler om grøn omstilling, effektiv transport, mindre trængsel og om at gøre det attraktivt at være pendler til og fra erhvervsområderne. En dimension og en forudsætning er at byudvikle gamle erhvervsområder til bydele med liv, nye udtryk og nye funktioner.

Viatrafik har for Gladsaxe Kommune og Gladsaxe Erhvervsby undersøgt potentialer og barrierer for at lade mikromobilitet fungere som til- og frabringerservice til de kommende letbanestationer i Gladsaxe Erhvervskvarter, når Letbanen åbner i 2025. Det indebar blandt andet en kvantitativ rejsevaneundersøgelse, en oplandsanalyse og en kvalitativ interviewundersøgelse med de ansatte i kvarteret samt screening af vej- og stinet m.m.

Webinaret giver indsigt i fremgangsmåden og resultaterne af den gennemførte analyse. Analysen er bl.a. baseret på en kortlægning af nuværende mobilitetsadfærd og - services i Gladsaxe Erhvervskvarter og indsamling af viden og erfaring fra ind- og udland med mikromobilitetsløsninger og -services, en oplandsanalyse, rejsevaneundersøgelse, interviewundersøgelse og screening af vej- og stinet i og ved Gladsaxe Erhvervskvarter. Et resultat fra undersøgelsen er, at 55 % af de ansatte i Erhvervskvarteret, svarende til ca. 7.900 ansatte arbejder uden for normal gåafstand af kollektiv trafik betjening. Analysen viser også, at mikromobilitetsservice kan øge passagertallet i erhvervskvarteret i Gladsaxe og at delecykler bedst kan udfolde potentialet.

Anbefalingen er, at den fysiske infrastruktur indrettes, så det er nemt, hurtigt og sikkert at færdes med mikromobilitetsløsninger mellem letbanestationerne og virksomhederne. Og at der etableres mikromobilitetshubs synligt og i få skridts afstand fra de kommende letbanestationer og ligeledes ved interesserede virksomheder. At der vælges én leverandør af mikromobilitetsservice. Og, at servicen integreres som en del af den kollektive trafik under DOT, så rejsekortet kan anvendes på den samlede rejse fra dør til dør.

Kollektiv Trafik Forum og Dansk Byplanlaboratorium sætter på en række webinarer fokus på, hvordan vi kan udvikle mobilitetsbegrebet og styrke forståelsen af samspillet mellem byplanlægning, kollektiv trafik og andre mobilitetsformer.


Tilmelding: Det er gratis at deltage, men forudsætter tilmelding: HER

Sted
Teams
Pris
Gratis
Kursusdato