Byplan Nyt

Byplan Nyt

Byplan Nyt er et overskueligt og let tilgængeligt magasin om Byplanlægning. Det er Dansk Byplanlaboratoriums eget magasin.
Byplan Nyt skal inspirere til arbejdet med byplanlægning, formidle ny viden om emnet og orientere om, hvad der rører sig inden for feltet.
Byplan Nyt er gratis og udkommer 4 gange om året, normalt som delvist sponserede temanumre. Oplaget er på ca. 3500.

Få tilsendt Byplan Nyt gratis

Forside af Byplan Nyt 2 2019

Hent det nyeste Byplan Nyt

Find tidligere numre af Byplan Nyt

Oplysninger om
annoncering i Byplan Nyt

Ansvarshavende redaktør:
Ellen Højgaard Jensen

Redaktionsadresse:
Dansk Byplanlaboratorium
Rådhusstræde 6, 1. sal
DK 1466 København K

Att. redaktør Michael Nørgaard
mn@byplanlab.dk
Tlf: +45 40 97 44 44