Byplan Nyt 1, 2024

Leder: Fokus på bredden og helheden i planlægningen
af Tina Saabye, direktør i Dansk Byplanlab

Dansk Byplanlaboratoriums strategi

Nyt fra netværket 

Byplanmødet 2024 i Odense: Klima og kvalitet som pejlemærke i planlægningen
Af Michael Nørgaard, vicedirektør, Dansk Byplanlaboratorium

Klimaplan: Byplanlægning skaber rammerne for livskvalitet og lavere klimaaftryk
Af Karsten Biering Nielsen, vicedirektør i Klima og Byudvikling, Teknik og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune

Klimatilpasning: Kom og hjælp os med at skabe den gode by
Af stadsarkitekt og klimachef Lisbet Wolters, Vejle Kommune

To share or not to share: Fremtids-perspektiver på danske delebilsordninger
Af Thor Hartmann Cand.scient. Geografi og Plan, By & Proces, Lucas Irby, Cand.soc. Plan, By & Proces og Geografi og Mads Nissen, Cand.soc. Plan, By & Proces og Geografi, Roskilde Universitet

Det usmarte landskab – som et muligt fristed?
Af arkitekt Jens Christian Pasgaard, Pasgaard Arkitektkontor samt lektor Karen Olesen, professor Tom Nielsen og lektor emeritus Morten Daugaard fra Arkitektskolen Aarhus

Sammenhængskraft: Hovedstadsregionen, hvor blev den af?
Af Ældre byplanlæggere (ÆBÆ) ved Benedicte Weber, Hans Kristensen, Jes Møller, Niels Boje Groth, Niels Østergård, Ellen Højgaard Jensen og Jan Bille

Fra almennyttigt gårdrum til halvoffentligt byrum: En ny måde at mindske social og fysisk segregation
Af lektor Christine Benna Skytt-Larsen, professor Anne Gravsholt Busck, lektor Trine Agervig Carstensen og videnskabelig assistent Anna Romby Nielsen fra Institut for Geovidenskab og Naturressourceforvaltning, Københavns Universitet

Udbygningsaftaler og medfinansiering: Vigtigt med bredt kendskab i organisationen
Af jurist Simon Ullits Christensen, Juridisk Afdeling, By og Land, Aalborg Kommune og lektor, landinspektør, jurist og ph.d. Finn Kjær Christensen, Aalborg Universitet

Byplanprisen