50 års byplanlægning - hvad har vi lært?

50 års byplanlægning - hvad har vi lært?

Byplanhistorisk seminar 2018 

Byplanhistorisk Udvalg, som siden 1986 har afholdt et årligt Byplanhistorisk Seminar, sætter fokus på de store linjer i de sidste 50 års byudvikling og den underliggende planlægning og dennes kvalitet.                     

Der fokuseres på de to overordnede former for byvækst med hver deres planlægningsopgaver:

For det første er alle landets større byer blevet udvidet gennem et løbende nybyggeri i byernes opland gennem barmarksbyggeri.

For det andet er der hhv. sket en bygningsmæssig opgradering af eksisterende byområder samt en konvertering af hidtidige erhvervs-, havne- og militærarealer til andre formål.

Det er Byplanhistorisk Udvalgs håb, at dette års brede og overordnede tema vil bidrage til at kvalificere debatten om de kommende års planlægning.

Se program

*Tilmeld dig ventelisten ved at skrive en mail til db@byplanlab.dk  

Se oplæg fra seminaret
Hvor er vi i dag - og byernes forvandling siden 1960´erne
v. Journalist, cand. mag. Jonas Møller

Planlovgivningen i dag – med kommentarer og tilbageblik til tidligere lovgivning
v. Arkitekt Holger Bisgaard

Hvad har vi lært af de seneste 50 års barmarksbyggeri?
v. Arkitekt Helle Juul, arkitektfirmaet Juul/Frost

Hvad har vi lært af de seneste 50 års omdannelse af byers industri- og havnearealer m.m.
v. Arkitekt Dan Borgen Hasløv, Hasløv & Kjærsgaard

Infrastrukturens rolle i byudviklingen
v. Lektor, civ. ing. Per Homann Jespersen, RUC

Aktuelle udfordringer for kommunerne?
v. Arkitekt Lise Pedersen, enhedschef i Center for Byplanlægning, Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune

 

Sted
København
Pris
1200 kr. for deltagelse. 800 kr. for pensionister. 400 kr. for studerende - Tilmelding er bindende
Kursusdato
Tilmeldingsfrist
1. februar. Efter denne dato er tilmeldingen bindende.