Boligidealer og bebyggelsesplaner

Boligidealer og bebyggelsesplaner

Byplanhistorisk Seminar 2018/2

Seminaret sætter spotlight på de helt nære, dagligdags omgivelser for byens beboere: Boligen og den bebyggelse man bor i.

I seminaret vil der blive taget udgangspunkt i nogle af nutidens bolig- og bebyggelsesplaner, som i særlig grad er præget af enten nogle samfundsmæssige hensyn eller af forestillinger om beboernes livsudfoldelse. Hvilke boligidealer og bebyggelsesplaner ligger bag nutidens nye større byggerier – og hvilke lå bag fortidens sammenlignelige byggerier. Seminarets afgørende spørgsmål er: Hvad kan vi lære af fortiden?

Det er ind imellem Byplanhistorisk Udvalgs oplevelse, at de gode, og måske især de dårlige erfaringer, arkitekt- og planlæggerverden har gjort sig, ikke bruges i praksis. Det håber udvalget at kunne råde bod på med sine historiske seminarer og skrifter.

Seminaret afholdes kl 8.30 - 16:05 i Boligselskabernes Hus, Studiestræde 50, 1554 København

Sted
København
Pris
1.200 kr. – for pensionister dog 800 kr. og for studerende 400 kr.
Kursusdato
Tilmeldingsfrist
Tilmeldingen er lukket. Skriv til db@byplanlab.dk, hvis du vil skrives på ventelisten.