Kommunerne, konkurrencen og komplementariteten

Kommunerne, konkurrencen og komplementariteten

A

Videns- og debatmøde

I konkurrencestaten konkurrerer man fra by til by og kommune til kommune. Alle slås om det samme og spænder ben for hinanden. Kommuner skal både konkurrere mod hinanden for at sikre lokal vækst og udvikling og samtidig komplementere hinanden for at sikre vækst i Danmark som helhed. Men stadig flere har i dag en forståelse af, at hvad der er godt for byer og vækstområder også er godt for oplandet.
Et bud på et nyere instrument til netop at komplementere hinanden er de såkaldte business regions – de er kommet godt i gang, men hvornår leverer de? Kan planlægningens værktøjer bruges her – eller er det helt andre værktøjer vi har brug for?

Vi mangler helt åbenlyst nogle organisatoriske enheder, som er bedre rettet mod
at arbejde med byregionerne.

Lektor Carsten Jahn, Aalborg Universitet på byregioner.dk

Oplæg ved
Professor Ove Kaj Pedersen, CBS.

Replikker ved
Borgmester Holger Schou Rasmussen (S),
Lolland Kommune
Formand Steen Christiansen,
KKR Hovedstaden og
Borgmester (S), Albertslund Kommune

Mødeleder er
Marie Louise Madsen,
Næstformand i Dansk Byplanlaboratorum og
Kontorchef i KL.

Læs mere om Greater Copenhagen