Program

Program


Flyer med program

Torsdag d. 6. oktober

9.00
Ankomst til Malmø Live,
Dag Hammarskjölds torg 2, 211 18 Malmø.

10.00
Velkommen til byer under forvandling
Maj Green, Bestyrelsesformand Dansk Byplanlaboratorium
Christer Larsson, Stadsbyggnadsdirektör Malmö Stad

Malmøs rejse
– om at kende målet og fortælle historien
I 90´erne var Malmø nær gået fallit, men byen formåede i løbet af få årtier at forny sig og forvandle sig fra industriby til vidensby. Det har været en lang rejse med en klar plan. Hvad har det krævet – og hvad kan andre byer lære af eksemplet?
Göran Rosberg, Senior Rådgiver, Malmö Stad

11.00
Netværkspause og besøg i Transformationslaboratoriet

11.45
Genbrug af byer og bygninger
Gamle industri- og havneområder tømmes for funktioner, og forstædernes monofunktionelle bydele står foran omdannelse. Det skaber helt nye muligheder. Hvordan får vi forvandlingen til at ske på den bedste måde, hvad kræver det af planlægningen og hvordan kan vi skabe nye kvaliteter i fremtidens byer? Eksempler fra store og små bysamfund i Skandinavien
Dan Stubbergaard, Kreativ direktør og stifter af tegnestuen COBE

Every city can make
more of their potential

Charles Landry,
writer and thinker

Cities of Ambition
A new study asks why cities like Barcelona, Malmo, Copenhagen or Eindhoven, Torino and Manchester are so admired as well as smaller places like Freiburg, Nantes or Umea. Overview of the success factors in city -making.
Charles Landry, Writer and thinker, COMEDIA
Landrys key note er muliggjort med støtte fra Realdania.

13-14
Frokostpause

14-16.30
Syv delmøder
Delmøderne handler om byer i balance, innovation og erhvervsudvikling, bæredygtighed og ressiliens, livet i småbyerne, politisk lederskab, boliger til flygtninge samt detailhandel og bymidter.

Sytten messestande
Hør om byudvikling, landsbyomdannelse, strategisk byledelse, urbant design, detailhandel i bymidterne, fremtidens bomiljø, buisness improvement districts (BID), digitale planer, samskabelse, social bærdygtighed, resiliente byer, delebyer og meget andet


Flyer med program

19.00 – 00.30
Aftenarrangement
I Malmö Live – Byplanprisoverrækkelse, middag, sang og musik

 

Fredag d. 7. oktober

9.00
Udflugter
Afgår fra Malmö Live

14.30
Ankomst til Malmö Live Koncerthus

Det er en del af vores natur,
at vi hele tiden skal se,
hvad der gemmer sig
bag det næste bjerg

Peter Lund Madsen,
hjerneforsker

15.00
Troen på fremtidens byer
Hvorfor forandringer er så svære for os - og hvorfor det hele nok skal lykkes alligevel.
Peter Lund Madsen, Hjerneforsker

16.00
Byplanmødet slutter