Inspirationswebinar: Den kompakte, grønne by 

Foto: Søren Smidt-Jensen

Inspirationswebinar: Den kompakte, grønne by 

Gå direkte til tilmelding

Byfortætning og mere kompakte byer anses som et vigtigt redskab til at skabe en mere bæredygtig byudvikling. Rapporten ’Byfortætning i Danmark’ peger på, at tættere bystrukturer kan reducere vores samlede CO2-udledninger. Et relevant spørgsmål er derfor, hvordan fortætning af den eksisterende by og høj kompakthed i nye byområder også kan bidrage til et godt hverdagsliv, give plads til mere grønt i byen? 

Udvalgte pointer fra rapporten vil blive fremført på webinaret og vil blandt andet være: Hvad er ’byfortætning’, og hvilken rolle spiller den i en bæredygtighedsdagsorden? Hvor sker byfortætning i Danmark? Hvilken rolle spiller samarbejdet mellem kommune og udviklere for at skabe kvalitet i byfortætningen? Og hvilke dilemmaer og typiske planudfordringer er der i forbindelse med byfortætning?

Rapportens resultater har også ført til, at forskerne bag har rejst nye spørgsmål. Der vil blandet andet blive stillet skarpt på behovet for udvikling af kvalitetsmål for kompakte bytypologier. Yderligere spørgsmål, som er blevet rejst efter rapportens offentliggørelse, indebærer: Hvilke potentialer er der for fortætning i nyere erhvervsområder og i parcelhusområder? Og hvordan kan der arbejdes med blå og grøn infrastruktur i kompakte byer?  

På webinaret vil du høre mere om udfordringer og potentialer i forbindelse med planlægningen af tættere byområder. Det er nødvendigt med et åbent blik på, hvordan klimahensyn kan kombineres med kvalitet og helhedsorienteret planlægning af vores byområder, så der ikke opstår et tunnelsyn på CO2.

Læs rapporten Byfortætning i Danmark – Eksempler, data og nye perspektiver.


Program
12:00 Velkommen, intro til webinarrække, næste ansøgningsrunde ved Plan22+
12:05 Oplæg om den tætte by ved Christian Fertner, Søren Smidt-Jensen og Gertrud Jørgensen 
12:45 Spørgsmål og debat 
13:00 Tak for i dag 

Tilmeld dig her

Pris
Gratis, men tilmelding nødvendig
Kursusdato