Forstå kommunen, når du byudvikler

Forstå kommunen, når du byudvikler

Hvordan kan samarbejdet mellem private aktører og kommuner optimeres? Hvordan kan man som udvikler/rådgiver forberede sig bedst muligt, så man matcher planer og krav?

Med kurset ’Forstå kommunen når du byudvikler’ sætter Byplanlaboratoriet fokus på samspillet mellem private aktører og kommunen.

Kurset kommer med bud på, hvordan samarbejdet mellem private aktører og kommuner kan optimeres. Du bliver som udvikler/rådgiver klædt på til bedst muligt at (sam)arbejde med kommunen. Du får indblik i lokalplanlægning, forvaltningens praksis og den politiske logik bag udviklingsprocesser. Og vi kommer omkring hvilke forventninger og krav man som byudvikler kan have til kommunernes planer og myndighedssagsbehandling.

På kurset får du:

  • Viden om, hvordan samarbejdet mellem private aktører og kommuner kan optimeres.
  • Viden om, hvordan de kommunale plan- og beslutningsprocesser fungerer.
  • Inspiration til, hvordan man som udvikler/rådgiver bedst kan forberede sig på dialog og samarbejde med kommunerne.
  • Viden om, hvilke forventninger man kan have til kommunernes planer og myndighedsbehandling.

Kurset giver over to dage et dybdegående indblik i kommunale processer, forvaltning, økonomi og politiske logikker, med det formål at klæde private aktører på til mødet med kommunerne.

Se programmet

Målgruppe: Kurset henvender sig til private aktører i byudviklingen, ejendomsudviklere, rådgivere, arkitekter, m.fl.


Tid og sted: 8. juni 2023, KU.BE Lab, Dirch Passers Allé 4, 2000 Frederiksberg

Kontaktperson: Pil Beider Kleinschmidt, pbk@byplanlab.dk, 29 81 14 64

Sted
Frederiksberg
Pris
2.650 kr. for tilskudsgivere til Dansk Byplanlaboratorium. 3.500 kr. for andre.
Kursusdato
Tilmeldingsfrist
26. april 2023. Efter denne dato er tilmeldingen bindende.