Fra planlægger til byudvikler - Hold IV

Fra planlægger til byudvikler - Hold IV

Strategisk byudvikling for projektledere

Kursusforløb for projektledere, der arbejder med byudvikling! (Hold 4)

Byerne forandrer sig med stor hast og det samme gør kommunernes rolle som den aktør, der driver byudviklingen. Det er baggrunden for Byplanlaboratoriets nye kursusforløb om strategisk byudvikling for projektledere.

Forløbet understøtter de projektledere og planlæggere, som arbejder med byudvikling og styrker dem i projektlederrollen. Med udgangspunkt i de konkrete projekter, som deltagerne arbejder med i deres egen praksis, får de skærpet deres fokus på, hvordan man driver processer i byudviklingen og får tingene til at ske, ved at navigere i det kompleks af interesser, dagsordener og beslutningsgange, der altid omgiver et byudviklingsprojekt.

Forløbet er på samme tid et kompetenceudviklingsforløb og et projektudviklingsforløb, der består af 5 seminarer fordelt over et år. Undervisningsformen veksler mellem inspiration og ny viden, arbejde med egen case og fælles refleksion.

Igennem forløbet kommer deltagerne i dybden med temaer som

  • Netværksledelse
  • Innovationsprocesser og byudvikling
  • Politik og faglighed
  • Økonomi og partnerskabsmodeller
  • Magt og relationer
  • Kommunikation og mobilisering

Underviserne på forløbet vil være en blanding af forskere, rådgivere, politikere, kommunale chefer og andre projektledere, som arbejder med byudvikling. Kurset tilpasses deltagernes profiler. 

Målgruppen for kursusforløbet er kommunalt ansatte projektledere, som arbejder med byudvikling. Det kan være i form af fx bymidteprojekter, byomdannelse, landsbyudvikling, områdefornyelse eller Business Improvement Districts.

Datoer for Hold 4
30. okt. 2019 (Roskilde)
15.-16. januar 2020 (Randers)
26. marts 2020 (Odense)
9.-10. juni 2020 (Vejle)
2. sept. 2020 (Roskilde)

Der er desværre ikke flere pladser tilbage på hold 4. Du har mulighed for at skrive dig på venteliste, eller for at blive skrevet op til et eventuelt senere hold. Skriv venligst en mail til db@byplanlab.dk.

Sted
Roskilde
Pris
29.975 / 22.500 for tilskudsgivere til Dansk Byplanlaboratorium
Kursusdato
Tilmeldingsfrist
Sidste tilmeldingsfrist til hold 4 er 1. oktober 2019. OBS: Tilmelding er bindende og prisen refunderes ikke.