Fra planlægger til byudvikler - Hold V

Fra planlægger til byudvikler - Hold V

Strategisk byudvikling for projektledere

Kursusforløb for projektledere, der arbejder med byudvikling! (Hold 5)

Byerne forandrer sig med stor hast og det samme gør kommunernes rolle som den aktør, der driver byudviklingen. Det er baggrunden for Byplanlaboratoriets nye kursusforløb om strategisk byudvikling for projektledere.

Forløbet understøtter de projektledere og planlæggere, som arbejder med byudvikling og styrker dem i projektlederrollen. Med udgangspunkt i de konkrete projekter, som deltagerne arbejder med i deres egen praksis, får de skærpet deres fokus på, hvordan man driver processer i byudviklingen og får tingene til at ske, ved at navigere i det kompleks af interesser, dagsordener og beslutningsgange, der altid omgiver et byudviklingsprojekt.

Forløbet er på samme tid et kompetenceudviklingsforløb og et projektudviklingsforløb, der består af 5 seminarer fordelt over et år. Undervisningsformen veksler mellem inspiration og ny viden, arbejde med egen case og fælles refleksion.

Kort over tidligere case-projekter

Igennem forløbet kommer deltagerne i dybden med temaer som

  • Netværksledelse
  • Innovationsprocesser og byudvikling
  • Politik og faglighed
  • Økonomi og partnerskabsmodeller
  • Magt og relationer
  • Kommunikation og mobilisering

Underviserne på forløbet vil være en blanding af forskere, rådgivere, politikere, kommunale chefer og andre projektledere, som arbejder med byudvikling. Kurset tilpasses deltagernes profiler. 

Målgruppen for kursusforløbet er kommunalt ansatte projektledere, som arbejder med byudvikling. Det kan være i form af fx bymidteprojekter, byomdannelse, landsbyudvikling, områdefornyelse eller Business Improvement Districts.

Datoer for Hold 5

4. november 2020 - Roskilde
13.-14. januar 2021 - Viborg
25. marts 2021 - Odense
9.-10. juni 2021 - Vejle
2. september 2021 - Roskilde

Vi bestræber os på at komme rundt i hele landet – dog med gode placeringer ifht. offentlig transport.

Siden opdateres løbende – kontakt projektleder Anne Møller, hvis du har spørgsmål.


NB: Der er desværre ikke flere ledige pladser på hold 5. Vil du gerne på venteliste, er du rigtig velkommen til at skrive en mail til Grethe Søndergaard på db@byplanlab.dk.

Sted
Danmark
Pris
30.100 kr. / 22.650 kr for tilskudsgivere til Dansk Byplanlaboratorium
Kursusdato
Tilmeldingsfrist
1. oktober 2020. Vær opmærksom på, at tilmeldingen er bindende, og prisen ikke refunderes.