Byen Danmark - hvordan skabes en bæredygtig udvikling

Illustration: Tom Nielsen

Byen Danmark - hvordan skabes en bæredygtig udvikling

Byforskning uden grænser

Ud fra forskellige fagdiscipliner, forskningsprojekter og cases sætter konferencen fokus på, hvordan byer i Danmark kan blive bæredygtige. Der vil være oplæg og diskussion med både forskere og praktiserende byplanlæggere.

Tom Nielsen, professor på Arkitektskolen Aarhus, har i 2023 udgivet bogen BYEN DANMARK (Arkitektens forlag). Bogen beskriver byudviklingen i Danmark med vægt på de seneste årtier. Det kan konstateres, at bæredygtighed ikke har fyldt meget, når den konkrete udvikling iagttages. Med blikket rettet både fremad og bagud vil vi på konferencen belyse, hvilke værktøjer, metoder og spørgsmål, der er centrale i dag, for at skabe en mere bæredygtig fremtid. 

Konferencen indledes med en keynote med Tom Nielsen som uddyber bogen og vi får samtidig en replik fra Nikolaj Schultz om Byen Danmark i økologiseringens perspektiv.

Se her for artikel i Byplannyt 4 om emnet: Kan fremtidens by filtres bæredygtigt sammen med naturen og kulturlandskabet?

Program
Læs hele programmet her

Tilmelding
Tilmeldingen er lukket, hvis du har spørgsmål så ring til Nanna Uhrbrand på 52 10 83 23.

Tilmelding senest den 25.februar 2024. Tilmelding er bindende fra den 9. februar. 

For yderligere information, kontakt:
Nanna Uhrbrand, Dansk Byplanlaboratorium, tlf. 52 10 83 23, mail: nu@byplanlab.dk

I 2024 kan Center for Strategisk Byforskning fejre 20 års jubilæum. Centeret blev født som et samarbejde mellem forskellige forsknings- og uddannelsesinstitutioner omkring begrebet om den grænseløse by. Centret er med til at styrke forskning, der på forskellig vis belyser byens arkitektur, planlægning og socio-rumlige forhold og består i dag af forskere fra Københavns Universitet, Arkitektskolen Aarhus, Aalborg Universitet, Det Kongelige Akademi og Roskilde Universitet samt Dansk Byplanlaboratorium.  

 

Sted
Aarhus
Pris
1150,- ex moms
Kursusdato