Byplanmøde 2020

Byplanmøde 2020

Byplanmødet 2020 er blevet udskudt, læs hele pressemeddelelsen

Se eller gense Byplanmødet LIVE

Find hele programmet og tilmelding

Hvordan håndterer planlægningen de udfordringer, som ikke kan klares af én institution alene? Byplanmødet stiller skarpt på partnerskaber – hvilke typer findes der og hvad er deres respektive styrker og svagheder? På Byplanmødet dyrker vi en række lokale eksempler som byledelse i Aabenraa og erhvervspartnerskaber i Sønderborg. Og vi får sat perspektiv på de danske forhold med et blik fra Flensborg og Nordtyskland: Hvordan løser nordtyskerne – der i øvrigt aldrig har haft strukturreform og kommunesammenlægning – planlægningsmæssige udfordringer, der ligner vores?

Torsdag den 1. oktober

Hent PDF-indbydelse
Hent programmet som PDF

10:00 Åbning og velkomst

  • Formand Jes Møller, Dansk Byplanlaboratorium og moderator, journalist Nynne Bjerre Christensen

10:15 Partnerskaber om byudvikling - hvem, hvad, hvor - og hvorfor?
Bykvaliteten kommer ikke af sig selv, men ved målrettet at forene - også modsatrettede - interesser og aktører om en fælles sag.

  • Arkitekt m.a.a. Mette Lis Andersen, Indehaver og direktør i konsulentfirmaet "Fru Andersen"

10:50 Pause og besøg på Mødestedets stande

11:40 Partnerskaber i grænseregionen
Hvad er den største fordel og fare ved at indgå i partnerskaber? Hvordan adskiller de mange forskellige private aktørers logik sig fra kommunernes logik? Hvem bestemmer egentlig – og hvem sikrer bykvaliteten i sidste ende? Hvad betyder kommunestørrelse for udviklingen af partnerskaber og hvilke væsentlige forskelle kan ses mellem de to lande? Interview og debat med de tre værtskommuner.

  • Borgmester Thomas Andresen (V), Aabenraa Kommune om byledelse af bymidtens aktører i Fremtidens Aabenraa 
  • Borgmester Erik Lauritzen (S), Sønderborg Kommune om kommunens partnerskabsprojekter med erhvervslivet, som fx Project Zero, Byens Havn og Nordals Ferieresort.
  • Byråd Stephan Kleinschmidt, Flensburg Stadt og viceborgmester (SL) i Sønderborg Kommune om nordtyske og Flensburg-perspektiver på partnerskaber.

12:30 Frokost

13:30 - 15:30 Mødestedet og 10 eftermiddagssessioner
Om partnerskaber om byudvikling, bymidter, klimaindsatser, boligområder, landsbyer, destinationsudvikling, biodiversitet og fondsdonationer.

18.30 - 22.00 Aftenarrangement
 

Fredag den 2. oktober

08:30 Byplanprisen overrækkes

09:00 Dansk-tysk - fortid, nutid og fremtid
Hvad kan vi lære af historien - hvor står vi i dag og hvad vil fremtiden mon bringe? Et causeri om 100-året for genforeningen.

  • Politisk kommentator Sigfried Matlok

10:00 14 udflugter i grænselandet

15:00 Byplanmødet afsluttes i Aabenraa, Flensborg og Sønderborg

15:30 Tak for i år!

Sted
Aabenraa, Sønderborg & Flensborg
Kursusdato
-