Kommende kurser

Online seminarrække for private ejendomsaktører

Center for Strategisk Byforskning og Dansk Byplanlaboratorium har den glæde at kunne invitere til boglancering og reception den 3.

Hvordan kan vi forstå og bruge verdensmålene i det åbne land? Hvordan omsætter man store, globale mål opgør dem til virkelighed i en dansk kontekst?Alle taler om verdensmål.

Byplanmødet 2020 bliver afholdt den 1.-2. oktober 2020 i Aabenraa, Sønderborg og Flensborg.

Find hele programmet og tilmelding

Er du projekterende arkitekt eller kommunal planlægger?

Strategisk byudvikling for projektledere - et kursusforløb for projektledere, der arbejder med byudvikling!

På seminaret fokuseres på de igangværende ændringer af kulturmiljøet i tre typiske forstads-boligområder fra efterkrigstiden og de konflikter, der kan opstå mellem bevaringshensyn og de igangværend

Et intensivt kursus der opbygger dine kompetencer som relativt ny lokalplanlægger.

Byplanmødet i 2021 afholdes 30. september-1. oktober

Sæt kryds i kalenderen.