Kommende kurser

Til kommunaltekniske direktører, fagchefer, by- og klimaplanlæggere samt øvrige interesserede.

I august går turen til Aalborg Øst, der vandt Byplanprisen i 2019 for en vellykket og visionær byomdannelse i Kildeparken 2020 og Kickstart Tornhøj.

Hvilke digitale værktøjer og erfaringer kan vi med fordel forsætte med at bruge til inddragelse og dialog med borgerne?

Byplanmødet i 2021 afholdes på Frederiksberg og i København 30. september-1. oktober

Kursus 3. og 4. november 2021

I seminaret fokuseres på de igangværende ændringer af kulturmiljøet i tre typiske forstads-boligområder fra efterkrigstiden og de konflikter, der kan opstå mellem bevaringshensyn og de igangværende

Nyt kursusforløb for kommunale planlæggere.

Strategisk byudvikling for projektledere
Kursusforløb for projektledere, der arbejder med byudvikling! (Hold 6)

BÆREDYGTIG PLANLÆGGER er et kompetenceudviklingsforløb for byplanlæggere, hvor du får viden og metoder til at arbejde med bæredygtighed, overblik over relevant jura samt inspiration til hvordan man

Kursus om projektøkonomi og ledelse – for fagchefer 

Dette kursus udskydes til 2021

Konference på Nyborg Strand, den 2. februar 2022.