Kommende kurser

Byens gulve er for alle – men det skaber også dilemmaer og nogle gange konflikter – og dét er netop temaet for Byens Gulv 2023. Byens Gulv Konference på Nyborg Strand den 9. februar 2023.
For forskere, kommunale planlæggere og rådgivere med oplæg fra Center for Strategisk Byforskning.

Konferencen arrangeres af Bo Trygt indsatsen

Som kommune er der et stort potentiale i at kortlægge og planlægge for kulturhistoriske bevaringsinteresser og kulturmiljøer. Men hvordan gør man det bedst og med hvilke metoder?

Lokalplanlægning for begyndere
Lær at skrive en lokalplan - for begyndere

Kursus for kommunale ledere/fagchefer med ledelsesansvar, der arbejder med byudvikling og byudviklingsprojekter og servicerer politiske udvalg.

Det får du på kurset:

Planlæggerrollen i transformation

Mere end halvdelen af jordens befolkning bor i byerne – og det tal er stadigt stigende.

Hvordan kan samarbejdet mellem private aktører og kommuner optimeres? Hvordan kan man som udvikler/rådgiver forberede sig bedst muligt, så man matcher planer og krav?

Byplanmødet 2023 bliver afholdt den 5. og 6. oktober 2023 i Aarhus

Byplanlaboratoriet ser frem til atter at se hele holdet i Aarhus til næste år.