Dagslys i Arkitekturen

De seneste europæiske og nationale krav til dagslys skal sikre, at der er udsigt og dagslys nok i det nye byggeri. Men bygningsreglement og standardisering sikrer ikke rum med optimalt dagslys alene.

På dette kursus får du redskaber til at balancere de lovmæssige talværdier med visuel, rumlig planlægning af dagslyset.Dagslyset er en vigtig kilde til at gøre byggeri bæredygtigt og sundt, samtidig med at det er en rumskabende, funktionel og oplevelsesmæssig del af arkitekturen. Den europæiske dagslysstandard (EN17037) og nationale krav til dagslys (BR18) stiller grundlæggende krav til, at der er udsigt og dagslys nok i det nye byggeri. Men arbejdet med dagslys handler både om at håndtere kvalitative ’bløde’ værdier og ’hårde’ data, der verificerer forskellige typer krav og målsætninger. P

På dette kursus tages der afsæt i eget (tegnestuens, virksomhedens) arbejde med dagslys, der gives indblik i en vifte af praksisser med dagslys, og der afprøves redskaber, som gør det muligt at som giver mulighed for at afstemme lovmæssige rammer med visuel planlægning af dagslyset.

Læs mere om arrangementet her

Sted
København K
Dato
Kursusdato
-