Den værdiskabende lokalplan

Lokalplaner er et vigtigt og effektivt styringsredskab der giver nye udviklings- og investeringsmuligheder. Det er med lokalplaner, at byrådets visioner kan blive konkrete, og der kan sikres helhed og kvalitet i byudvikling. Der er ofte stor fokus på lokalplanlægning fra såvel byråd som borgere, og de mange forskellige aktører og interessenter gør ofte planprocesserne komplekse og dilemmafyldte.

Som planlægger kender du sikkert allerede udfordringerne. Du har mærket, hvordan det er at blive udfordret på faglighed, planetik og jura – mærket hvor svært det er at få alle ender til at mødes i balancerede planløsninger. Men du har også et værdien, når det lykkes at få en god og inddragende planproces med et højt fagligt indhold. Og du har set, at det kan betale sig at sikre helhedsorienterede løsninger med faglig kvalitet.

Læs om arrangementet her

Sted
Vejle
Dato
Kursusdato