Ny trend: Små boliger

Efterspørgslen på små boliger er enorm, men det er de store lejligheder, der hidtil er blevet bygget flest af. Derfor matcher udbuddet af de små boliger ikke efterspørgslen.

Imidlertid bliver det iflg. den nye Kommuneplan, der er trådt i kraft i 2020, nu lettere at bygge flere mindre boliger i København Siden 2005 har der i København været et krav om, at 75 procent af nybyggede boliger i gennemsnit skal være 95 kvm store for at sikre plads til børnefamilierne i byen. 

Med den netop vedtagne kommuneplan er kravet blødt op, så halvdelen af kvm til nybyggeri i København nu gives fri – og der dermed kan bygges flere boliger, der møder efterspørgslen på mindre lejligheder. Med kommuneplanen gør man det muligt at bygge nye familieboliger på ned til 40 kvm i byudviklingsområderne, og 50 kvm i eksisterende by.

Dermed får lempelsen også betydning for de 60.000 nye boliger, som målet er at bygge frem mod 2031.

Denne tendens er i overensstemmelse med de internationale trnds, hvor små lejligheder eller det såkaldte microliving vinder ind overalt i verden.

Læs mere om arrangementet

Sted
Nordhavn, København
Dato
Kursusdato