Fra planlægger til byudvikler hold VI

Collage: Privatfotos med elementer, venligst lånt fra COBEs helhedsplan for CPH:Jernbanebyen 2021.

Fra planlægger til byudvikler hold VI

Strategisk byudvikling for projektledere
Kursusforløb for projektledere, der arbejder med byudvikling! (Hold 6)


Byerne forandrer sig med stor hast og det samme gør kommunernes rolle som den aktør, der driver byudviklingen. Det er baggrunden for Byplanlaboratoriets kursusforløb om strategisk byudvikling for projektledere.


Forløbet sigter mod at understøtte og styrke dig som projektleder og planlægger, der arbejder med byudvikling, f.eks. i en af landets kommuner. Med udgangspunkt i det konkrete projekt, som du arbejder med i din hverdag, får du skærpet dit fokus på, hvordan man driver processer i byudviklingen og får tingene til at ske, ved at navigere i det kompleks af interesser, dagsordener og beslutningsgange, der altid omgiver et byudviklingsprojekt.
Forløbet er på samme tid et kompetenceudviklingsforløb og et projektudviklingsforløb, der består af 5 kursusgange fordelt over et år. Undervisningsformen veksler mellem inspiration og ny viden, arbejde med egen case og fælles refleksion.

Kort over tidligere case-projekter

Igennem forløbet kommer deltagerne i dybden med temaer som


•    Netværksledelse
•    Innovationsprocesser og byudvikling
•    Politik og faglighed
•    Økonomi og partnerskabsmodeller
•    Magt og relationer
•    Kommunikation og mobilisering


Underviserne på forløbet vil være en blanding af forskere, rådgivere, politikere, kommunale chefer og andre projektledere, som arbejder med byudvikling. Kurset tilpasses deltagernes profiler. 
Målgruppen for kursusforløbet er kommunalt ansatte projektledere, som arbejder med byudvikling. Det kan være i form af fx bymidteprojekter, byomdannelse, landsbyudvikling, områdefornyelse eller Business Improvement Districts.

Datoer for Hold 6
25. november 2021 - Sjælland
9. – 10. marts 2022 - Jylland
7. april 2022 - Fyn
18. – 19. maj 2022 - Jylland
25. august 2022 - Sjælland

Vi bestræber os på at komme rundt i hele landet – dog med gode placeringer ifht. offentlig transport.

Siden opdateres løbende – kontakt projektleder Anne Møller, hvis du har spørgsmål.

Sted
Danmark
Pris
30.100 kr. / 22.575 kr. for tilskudsgivere til Dansk Byplanlaboratorium
Kursusdato
Tilmeldingsfrist
1. November 2021. Vær opmærksom på, at tilmeldingen er bindende, og prisen ikke refunderes.