Centerchef for By og Landskab

Centerchef for By og Landskab Opgaven

Centerchefens  opgaver  vil i  høj grad  dreje sig  om  at  skabe resultater  sammen  med  andre. Opgaverne spænder over ansvar for planlægningen i kommunen, byggesagsbehandling, natur og miljøområdet mv. Kommunens store udviklingsprojekter, herunder bl.a. Vinge, Ny Idrætsby, Kulturhavn og Maritimt center indgår også i opgaveporteføljen. Derudover er centerchefen i tæt samspil med kommunens øvrige ledere  og  medarbejdere  ansvarlig  for  ”Den  grønne omstilling” og et stærkere samarbejde med erhvervslivet og udviklere, der ønsker at bygge i kommunen. Den nye centerchef vil få en stor rolle i udrulningen af ”Sammen om Frederikssund”, der bl. a. skal sikre, rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, at medarbejderne har de rette faglige kompetencer, at opgaveløsningen udvikles og fornyes og at skabe endnu mere samarbejde på tværs, internt og eksternt. Centerchefen skal lede gennem ledere og have interesse for det nære samarbejde med MED-organisationen, centrets medarbejdere, chefkolleger og direktøren. Centerchefen ansættes med reference til direktøren for Teknik, Erhverv og IT Kristian Nabe-Nielsen. Personen Centret er karakteriseret af fuld fart på opgaverne, højt til loftet og plads til personlig udvikling. Centerchefen skal være nysgerrig på lovgivningens muligheder fremfor at lade sig begrænse af den. Chefen skal både kunne inddrage og udfordre ønsker og ideer fra politikere, erhvervsfolk og udviklere, med fokus  på  at  finde  løsninger  og  skabe  resultater.  Centerchefen skal formå at navigere og prioritere i dette krydspres og overskue en bred og kompleks opgaveportefølje med øje for at skabe mærkbare og sammenhængende resultater. Et tydeligt drive, energi og empati kombineret med stærke relationelle  og  kommunikative  kompetencer  samt  evnen til at lytte og lede både opad, nedad og til siden, er vigtigt i stillingen.

Frederikssund Kommune
Kontaktperson
Kristian Nabe-Nielsen
Ansøgningsfrist
Sorø Kommune
Ansøgningsfrist:
Albertslund Kommune
Ansøgningsfrist:
Horsens Kommune
Ansøgningsfrist:
Faxe Kommune
Ansøgningsfrist:
Skive Kommune
Ansøgningsfrist:
Sorø Kommune
Ansøgningsfrist:
Assens Kommune
Ansøgningsfrist:
Lolland Kommune
Ansøgningsfrist:
Lolland Kommune
Ansøgningsfrist:
Rebild Kommune
Ansøgningsfrist:
Hedensted Kommune
Ansøgningsfrist: