Proces- og udviklingskonsulent til Byudvikling

Som proces- og udviklingskonsulent i Byudvikling får du mange opgaver.
Du skal kunne bidrage til at afsøge tværfaglige potentialer, til data og analyser. Du skal også kunne varetage intern og ekstern proces-facilitering i dialogen om byens udvikling og i samarbejdet med en bred pallette af interessenter - herunder borgere, erhvervsdrivende og private udviklere.

Du vil indgå i arbejdet med at understøtte højest mulig kvalitet i samspillet med borgere, virksomheder og developere. Du vil understøtte ledergruppen i at sikre det gode tværfaglige samarbejde og finde synergier mellem fagligheder – både i afdelingen og til øvrige afdelinger og andre forvaltninger. Du vil varetage procesfaciliterings- og udviklingsopgaver af både intern og ekstern rettet karakter.

Du vil skulle varetage opgaver som proces- og udviklingskonsulent i afdelingen Byudvikling, som er en del af By- og Kulturforvaltningen. Du får reference til afdelingschefen og vil dertil også bistå med sparring til ledergruppen.

Du vil samtidig skulle indgå i et bredt samarbejde med medarbejdere og ledere i By- og Kulturforvaltningen, ligesom du vil skulle arbejde tæt sammen med forvaltningens stabsfunktioner og funktioner i andre forvaltninger, som også bidrager til byens udvikling.

Væksten i Odense fortsætter nemlig ufortrødent. Det kræver, at byudvikling sker med et strategisk blik, med realiserbarhed for øje og med processer, der giver solide grundlag for store beslutninger.

Dine opgaver vil afspejle den kompleksitet, der er i byudvikling, hvor der er mange interessenter, og hvor opgaverne udvikler sig i takt med at også omverdenens fokus på byens vækst og forandringer udvikler sig.

Da der er tale om en nyoprettet stilling, kan du i høj grad selv være med til at påvirke dine opgaver.

Odense Kommune
Kontaktperson
Anette Kold
Ansøgningsfrist
Sorø Kommune
Ansøgningsfrist:
Albertslund Kommune
Ansøgningsfrist:
Horsens Kommune
Ansøgningsfrist:
Faxe Kommune
Ansøgningsfrist:
Skive Kommune
Ansøgningsfrist:
Sorø Kommune
Ansøgningsfrist:
Assens Kommune
Ansøgningsfrist:
Lolland Kommune
Ansøgningsfrist:
Lolland Kommune
Ansøgningsfrist:
Rebild Kommune
Ansøgningsfrist:
Hedensted Kommune
Ansøgningsfrist: