To byplanlæggere til lokalplanlægning og kommuneplanlægning

Randers Kommune med knap 100.000 indbyggere oplever en tilvækst af borgere i disse år. Der bygges boliger og sælges erhvervsjord som aldrig før. Derudover står vi foran at realisere Udviklingsplanen for Flodbyen Randers sammen med et arealudviklingsselskab. Randers by ligger centralt ved E45, naturskønt med Randers Fjord og Gudenåen centralt i byen og med flere naturnationalparker.

Med realiseringen af Flodbyen Randers forestår en omfattende planlægning for at etablere en klimabro over Gudenåen, udflytte Randers Havn, etablere områder til attraktivt ophold langs den bynære del af Gudenåen samt beskytte byen mod oversvømmelse ved at etablere et gennemgående dige integreret i byens topologi. Arealerne langs vandet skal omdannes til attraktive boliger i aktivt samspil med naturen, samtidig med at de bevaringsværdige bygninger og byens historie eksisterer som et centralt omdrejningspunkt.

Byudvikling, kvalitet og arkitektur og udvikling med de stedsspecifikke værdier i både by og landdistrikter har fået et større politisk fokus det seneste år. Vi skal værne om natur, kulturmiljøer og landskabet samt skabe de gode byer og attraktive byrum i en tid med stor efterspørgsel. Dette er udgangspunktet for, at vi netop nu udvider afdelingen.

Plans opgaveportefølje spænder bredt - fra kommuneplanlægning og strategisk byudvikling til helhedsplaner og lokalplaner. Der er arbejdes med klimatilpasningsprojekter fra risikostyringsplaner til vandhåndtering i lokalplanerne og udførelse af konkrete klimatilpasningsprojekter i byerne. Derudover arbejdes med strategisk varme- og energiplanlægning, vindmøller, solceller og planadministration. Som ansat i Plan får du mulighed for at følge alle planprocesser fra de indledende strategiske overvejelser, politiske visioner, dialog med bygherrer og udviklere til at lokalplanen endeligt sætter rammerne for det virkelige og bæredygtige liv.

Randers Kommune
Kontaktperson
Planchef Lone Mossin
Ansøgningsfrist
Sorø Kommune
Ansøgningsfrist:
Albertslund Kommune
Ansøgningsfrist:
Horsens Kommune
Ansøgningsfrist:
Faxe Kommune
Ansøgningsfrist:
Skive Kommune
Ansøgningsfrist:
Sorø Kommune
Ansøgningsfrist:
Assens Kommune
Ansøgningsfrist:
Lolland Kommune
Ansøgningsfrist:
Lolland Kommune
Ansøgningsfrist:
Rebild Kommune
Ansøgningsfrist:
Hedensted Kommune
Ansøgningsfrist: