Styrk det strategiske ejerskab og kom bæredygtigt i mål

Ferskvandscentret

Ferskvandscentrets kursus klæder dig på med ledelsesteori, specifikke projektejer-erfaringer og konkrete værktøjer, der styrker din evne til at sikre at projektporteføljen, bidrager væsentligt til at virkeliggøre organisationens strategiske mål. På kurset får du overblik over hvad, der kræves for at komme godt i mål, også når det handler om det grønne og bæredygtige.

Kurset styrker kompetencen til på ledelsesniveau at scope, prioritere, udfordre, supportere og evaluere organisationens projekter, så de samlet set bidrager med mest mulig værdi til alle organisationens strategiske mål.
Du lærer blandt andet om ejerskab til projekter, bæredygtig ledelse, prioritering og sikring af synergi mellem projekter, gevinster og verdensmål, business cases og benefit management og post-project review af gevinstrealiseringen.

Læs mere om arrangementet og tilmeld dig her.

Sted
Silkeborg
Dato
Kursusdato
-