Afdelingsleder for Byg og Energi

Vil du være med til at udvikle Egedal Kommunes afdeling for Byg og Energi? Være medskaber af inspirerende rammer til samfundets velfærdsydelser? Drives du af personaleledelse og sparring af dygtige projektledere med spændende byggeporteføljer? Trives du med en arbejdshverdag, som har udvikling, samarbejde, og fælles faglighed som omdrejningspunkt? 

Lidt om os og dine opgaver

Byg og Energi er en afdeling i området Ejendom og Byggeri, som varetager drift og administration af kommunens ejendomsportefølje, køb og salg af ejendom og byggeri. Byggeafdelingen indgår i et nært samarbejde med centrets øvrige to områder; Ejendomsjura og administration samt Drift og Service.

Din hovedopgave som leder er at indgå i Ejendom og Byggeris ledelsesteam og være med til at sætte den strategiske retning for centerets udvikling. Ved at lede og fordele afdelingens opgavevaretagelse, herunder udvikling af afdelingens medarbejdere og sikre dem i projektsparring og nærværende opbakning. Du vil herunder få ansvar for at videreudvikle og implementere vores fasemodel for bedre byggeri i dialog med interessenterne. 

 

 

Egedal kommune
Kontaktperson
centerchef Erik Brown Frandsen på tlf. 7259 6932.
Ansøgningsfrist
Gribskov Kommune
Vil du være med til at få Kongernes Nordsjælland til at være et endnu bedre sted at leve og arbejde?
Ansøgningsfrist:
Frederiksberg Kommune
Ansøgningsfrist:
Ringsted Kommune
Har du lyst til at bringe dine kompetencer i spil i en kommune med spændende byudviklingsprojekter og en ambitiøs klimadagsorden?
Ansøgningsfrist:
Odense Kommune
Vil du være med til at præge Odenses byudvikling?
Ansøgningsfrist:
Slagelse Kommune
Vil du være med til at udvikle Slagelse Kommune, som et attraktivt sted at leve, bo, arbejde, drive erhverv og investere i?
Ansøgningsfrist:
Slagelse Kommune
Kunne du tænke dig at bruge din viden i et job, hvor du i høj grad kan se den positive effekt af din indsats?
Ansøgningsfrist: