Erfaren byplanlægger til bæredygtig landsby- og byudvikling

Lejre Kommune

Som planlægger får du ansvar for at styre forskellige planprocesser sikkert i havn. Din primære arbejdsopgave bliver lokalplanlægning, hvor vi gør os umage med at finde gode løsninger, der med afsæt i stedet og kulturhistorien imødekommer fremtidens behov til f.eks. klimatilpasning, mere biodiversitet, nye boligformer, lokale fællesskaber, lokal bæredygtig erhvervsudvikling m.m. Der ligger spændende planer og projekter og venter: Planer for flere bofællesskaber, kursuscenter for regenerativt landbrug, naturhøjskole, naturcenter, byomdannelse i Hvalsø, bevarende lokalplaner. Der ligger også lidt mere traditionelle planer for boliger, erhverv, institutioner, som kræver et ’Lejre-tvist’.

Lejre Kommune
Hvis du vil være med til at finde løsninger på tidens kriser og det gode bæredygtige liv på landet i en landkommune tæt på storbyen, så læs videre.
Kontaktperson
Niels Rolf Jacobsen
Ansøgningsfrist
Odense Kommune
At være chef i By- og Kulturforvaltningen i Odense giver mulighed for - og stiller krav til – at du med høj faglighed og god ledelse kan drive den fortsatte udv
Ansøgningsfrist:
Københavns Universitet
Professor of History and Theory of Landscape Architecture and Urbanism Department of Geosciences and Natural Resource Management Faculty of Science
Ansøgningsfrist: