Byplanmøde 2011

Byplanmøde 2011

Det 61. Byplanmøde blev afhold i Nordkraft på havnen i Aalborg. Det tidligere kulkraftværk er ombygget til et råt og kraftfuldt multihus for kultur og viden – musik, sport, teater, biografer, uddannelser mv.

6.-7. oktober 2011 i Aalborg

Vinduer til verden

Se program og oplæg fra Byplanmødet 2011

 

Nye vilkår kræver omstilling - også i planlægningen Internationale relationer fylder mere og mere i hverdagen, og samtidig vokser bevidstheden om lokal identitet.

På årets byplanmøde vil vi sætte fokus på globalitet og lokalitet, på planlægningens nye vilkår i netværkssamfundet og på de omstillinger, som er nødvendige.

Erhvervsliv, byer og regioner er i skarp konkurrence - både internationalt, nationalt, regionalt og lokalt. Hvad bliver fremtidens erhvervsgrundlag, og hvilke krav stiller det til virksomhederne, arbejdskraften, kommunernes erhvervsservice og udviklingsstrategier? Mange tidligere industribyer (bl.a. Aalborg) satser på en omstilling til videns-, service-, uddannelses- og kulturbyer. Bosætning, transport, landbrug og turisme er andre bud på, hvad vi skal leve af. Uanset hvad: skal det lykkes, må strategierne bygge på de reelle ressourcer og udviklingsmuligheder. Hvem når i mål?

Velfærd og offentlig service er under pres. En fortsat stram økonomi, flere opgaver til færre hænder, sociale spændinger etc. er blot nogle af de udfordringer, der kræver nytænkning. Planlægningen må forholde sig aktivt til både vækst, stagnation og afvikling.

Vilkårene ændrer sig hele tiden, og tit går det rigtig hurtigt. Det kræver en planlægning, der evner at omstille sig til nye dagsordener, kan håndtere en uforudset udvikling eller krise, har øje for nye udviklingsmuligheder og skaber investeringssikkerhed.

Politikere og planlæggere agerer i mange slags arenaer. I netværk med skiftende samarbejdsparter, stadig mere avancerede redskaber til kommunikation, voksende mobilitet og informationsmængder. Hvilke netværk og redskaber passer bedst til den aktuelle opgave? Er vi på vej imod en mere projektorienteret plankultur, og nye relationer imellem civilsamfund og planmyndigheder?

Med vedholdenhed og energi har man i det nordjyske fundet løsninger og udveje - ofte med ryggen mod muren. Hvad vil de? Hvad kan de? Hvad gør de? Her og andre steder på landkortet i ind- og udland? Hvor kan vi hente inspiration?

Få syn for sagen og vær med i debatten på Det 61. danske Byplanmøde.

Maj Green

Formand for Dansk Byplanlaboratorium

Se program og oplæg fra Byplanmødet 2011