Reducer andelen af bilture

Reducer andelen af bilture

Webinar 25. november 13:00 - 13:30

Kollektiv Trafik Forum og Dansk Byplanlaboratorium arrangerer webinarrække om kommuner, klima, mobilitet og planer.

Oplægsholder: Robert Hrelja, Associate Professor, Malmö Universitet (oplægget er på engelsk)


Mange danske byer og kommuner arbejder i øjeblikket – både som del af deres mobilitetsplaner og deres klimahandlingsplaner
– med at gøre byen mindre bilorienteret og øge brugen af aktive transportformer (gang og cykel) samt kollektiv trafik.
Ofte når man dog ikke så langt som de oprindelige, politiske intentioner ellers lægger op til.
Denne udfordring har forskerne Robert Hrelja og Tom Rye undersøgt i en svensk kontekst og besvarer spørgsmålene:

  •      Hvilke tiltag er nødvendige i byerne for at reducere brugen af biler?
  •      Hvorfor er disse tiltag ofte IKKE en del af byernes planer?
  •      …og hvorfor bliver de IKKE ført ud i livet selvom de indgår i planerne?

 De to svenske byer Lund (120.000 indbyggere) og Eskiltuna (105.000 indbyggere) er omdrejningspunkt for arbejdet og analysen
– udvalgt blandt 21 større svenske byer. Begge byer har erklærede, ambitiøse mål om at reducere biltrafikken, men den ene lykkes
bedre end den anden. Hvorfor?

Praksis, rutiner og vaner kombineret med tekniske og fysiske omstændigheder samt indgroede idéer og forventninger fastholder
planlægningen i et bilorienteret spor (path dependency). Dette kan ændres gennem enten en langsom og gradvis italesættelse af andre muligheder i trafik- og byplanlægningen eller gennem mere gennemgribende og kontroversielle tiltag. Hvad virker bedst?

Læs mere og find tilmeldingen
 

Læs nærmere i artiklen: Decreasing the share of travel by car. Strategies for implementing ‘push’ or ‘pull’ measures in a traditionally car-centric transport and land use planning.

Sted
Teams
Pris
Gratis
Kursusdato