Lovgivning

Lovgivning

Hvordan ser Planloven ud, når de forventede ændringer træder i kraft, formentlig i løbet af 2022? Vi deltager i og følger debatten tæt. Pt. håber vi på, at de endelige forhandlinger falder på plads i løbet af vinteren 2022. Men det er desværre ikke bekræftet.

 

Evaluering af Planloven 2021
I foråret 2021 udkom Bolig- og Planstyrelsens samlede evalueringsrapport af de ændringer i Planloven, der trådte i kraft i 2017:
Hent Evaluering af Planloven

Regeringens forslag til ændringer på planområdet, hvoraf en del også er konkrete bud på ændringer i Planloven kan du finde her i de fire udspil ’Tættere på’:
•    Tættere på – grønne byer og en hovedstad i udvikling
•    Tættere på – flere uddannelser og stærke lokalsamfund
•    Tættere på – sundhed, uddannelse og lokal udvikling
•    Tættere på – i byer med plads til alle

 

Byplan Nyt 1, 2021
Hvad mener et bredt udsnit af fagfolk og eksperter, der arbejder med klima, byggeri og planlægning mente i Byplan Nyt nr. 1 2021. Her bad vi en række af vores samarbejdspartnere – alle med hver deres blik på byggeri og bæredygtighed – om at give et bud på, hvad der skal til for at fremme planlægning for bæredygtigt byggeri.
Læs Byplan Nyt 1, 2021

Forud for debatarrangementet ’En grønnere planlov’ som Byplanlaboaratoriet og Green Building Council afholdt den 2. november i Ørestaden, bragte Green Building Council en række artikler under overskriftem ’En grønnere planlov’. De ligger endnu ikke samlet tilgængelige, men kan findes ved at søge i Green Buildings nyhedsarvkiv efter ’ en grønnere planlov’
Se artiklerne fra Green Building Councils nyhedsarkiv

Skal klima skives ind i planlovens formålsparagraf § 1?
Skal der justeres i planlovens §15 så der kan stilles krav om klimavenligt materialer mv.?


Bæredygtighed i lokalplanlægningen
Undersøgelse af kommunernes oplevelse af bæredygtighed i lokalplanlægningen.
Undersøgelsen er foretaget af Byplanlaboratoriet i samarbejde med Green Building Council, Rambøll A/S, COBE Arkitekter og Schønherr.
18. juni 2021.Rapporten findes kun i digital version.
Se rapporten Bæredygtighed i lokalplanlægning