Kulturmiljøer og bygningsarv i planlægningen

Kulturmiljøer og bygningsarv i planlægningen

Som kommune er der et stort potentiale i at kortlægge og planlægge for kulturhistoriske bevaringsinteresser og kulturmiljøer. Bygningsbevaring kan fx være en vej til bæredygtighed, klimamål og øget tilflytning. Men hvordan gør man det bedst og med hvilke metoder?

Til kortlægning og screening af bevaringsværdier vil du på kurset få et overordnet overblik over metoderne SAVE, KulturMiljø-Metoden, SAK og DIVE og hvilken metode, der bedst passer til din organisation eller projekt. Kurset giver dig indsigt i kulturmiljøer og bygningsarv som en integreret del af den fysiske planlægning. Du får redskaber og metoder til at inddrage bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer i den kommunale planlægning, bl.a. i udarbejdelsen af bevarende lokalplaner. Og vigtigst af alt, hvordan du kan gribe processen an enten som en overordnet strategi eller som led i konkrete projekter.

Kurset benytter sig af forskellige læringsformer som videns- og metodeoplæg fra eksperter med konkret erfaring fra arbejdet med kulturmiljøer, gruppearbejde med cases ude og inde samt fælles refleksion og sparring. Vi skal blandt andet på tur rundt i Ribe og se på kortlægning af kulturmiljøer og konkrete omdannelsesprojekter som fx Ribe Jernindustri.

Målgruppe: Kommunale planlæggere, arkitekter, private rådgivere og andre, der arbejde med bygningsarv, kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger.

Undervisere og oplægsholdere

  • Grethe Pontoppidan, arkitekt og bevaringsfaglig rådgiver, a r k i t e k t u r e t
  • Thomas Tram Pedersen, historiker og byplanlægger, PlanScape
  • Poul Sverrild, historiker, phD, adj. post doc., Forstadsmuseet
  • Fay Kirsten Mitchell Nielsen, byplanlægger, Faaborg-Midtfyn Kommune
  • Erik Brandt Dam, arkitekt, Erik Brandt Dam Arkitekter ApS
  • Anette Gori, arkitekt, Esbjerg Kommune
  • Mette Slyngborg, museumsinspektør, Historie, Sydvestjyske Museer
  • Jan Ove Petersen, arkitekt MAA, konsulent

Se programmet

Har du spørgsmål til kurset, er du velkommen til at kontakte direktør Tina Saaby.

Kurset holdes hos Danhostel Ribe, Sct. Peders Gade 16, 6760 Ribe.

Bemærk: Der er ikke hotelværelser til os samlet i Ribe, så vi beder kursisterne om selv at finde et overnatningssted i Ribe.

Sted
Ribe
Pris
5.250 kr. for tilskudsgivere til Dansk Byplanlaboratorium og 7.000 kr. for ikke-tilskudsgivere. Prisen inkluderer undervisning, kursusmaterialer og fuld forplejning, men ikke overnatning.
Kursusdato
-
Tilmeldingsfrist
Du kan tilmelde dig indtil den 14. november 2023. Efter den 20. oktober 2023 er tilmeldingen bindende.