Netværksbaseret strategisk byledelse

mænd taler sammen ved et bord

Netværksbaseret strategisk byledelse

Projektet ’Netværksbaseret strategisk byledelse’ er en undersøgelse og evaluering af en samarbejdsmetode med Ringbysamarbejdet som case.

Mange styrings- og planlægningsopgaver går på tværs af administrative grænser. Siden strukturreformen er tværgående samarbejdsorganer blevet flere og flere, og de bliver i stigende grad formaliseret som en del af det politiske styresystem og planlægningen.
(se evt. Byplanlaboratoriets survey om regionale samarbejder

Samtidigt peger undersøgelser på, at velfungerende strategiske bysamarbejder er væsentlige for at understøtte vækst og udvikling regionalt og hos parterne.

Med projektet undersøger vi, hvad der skal til for at få den netværksbaserede byledelse til at fungere i praksis.

Projektet gennemføres i samarbejde med Ringbysamarbejdet. Ringbysamarbejdet er et eksempel på en frivillig netværksbaseret samarbejdsplatform, som er lykkedes med at frembringe vigtige forpligtende politiske beslutninger på tværs af administrative og geografiske grænser.

Find rapporten fra projektet

Kontaktperson i Byplanlaboratoriet: Marianne Bendixen 33177281