Netværk om digital borgerinddragelse

Netværk om digital borgerinddragelse

Netværk om digital borgerinddragelse

Første fredag i hver måned i 2021, kl 11 - 12

Borgerinddragelse er krumtappen i det lokale demokrati. I det sidste år har kommunerne derfor afprøvet en bred vifte af digitale former for borgerinddragelse. Nu er tiden kommet til at dele de konkrete erfaringer og drøfte hvordan vi kan udvikle den digitale borgerinddragelse fremover.

Det er ikke kun en nødløsning, men giver nye muligheder for input fra nye grupper af borgere, mere fleksibilitet og flere typer af inddragelse, men kan samtidig koste på nærhed, relationer og engagement. Hvad vil vi tage med os, når vi igen kan mødes fysisk ?

I netværket kan du møde dine kollegaer fra andre kommuner og organisationer, som arbejder med borgerinddragelse.

Netværket mødes fast i en times tid den første fredag i hver måned til gensidig inspiration og erfaringsudveksling. Du vil også få indflydelse på, hvilke emner, der tages op fra gang til gang.

Indhold:

· Inspirationsoplæg fra eksterne oplægsholdere hver måned.

· Erfaringsudveksling og sparring

· Gennemgang af konkrete værktøjer

· Systematisk deling af links og eksempler

· Kontaktoplysninger på de andre medlemmer af netværket

 

Tovholdere i Byplanlaboratoriet :
Maria Kathrine Holt Povlsen, Michael Nørgaard og Ellen Højgaard Jensen

Sted
Teams
Pris
900 kr. for 2021 for tilskudsgivere til Dansk Byplanlaboratorium – 1100 kr. for andre
Kursusdato
Tilmeldingsfrist
Først til mølle. Netværket igangsættes, når der er 25 tilmeldte