Danske Byplanmøder gennem tiderne

Danske Byplanmøder gennem tiderne

Byplanmøder 1971 - 2017

2020 Byplanmødet LIVE Partnerskaber i planlægningen
2019 Køge Boligpolitik
2018 Hjørring Politisk lederskab
2017 Fredericia Business og bykvalitet
2016 Malmø Byer under forvandling
2015 Vordingborg Den regionale by - grænseløs planlæging
2014 Herning I tråd med tiden
2013  Frederiksberg Smart planlægning
2012  Svendborg Vækst og velfærd
2011  Ålborg Vinduer til verden
2010  Århus Kampen om investeringer
2009  Slagelse Byer i bevægelse
2008  Helsingør Byer i balance
2007  Sønderborg Det lange lys
2006  Ringkøbing Rum for mangfoldighed
2005  Trekantområdet Det nye Danmarkskort
2004  København By og byliv
2003  Rønne Den store kabale
2002  Århus Bykvalitet
2001  Hirtshals Toppen af Danmark
2000  Malmø Øresundsregionen
1999  Esbjerg By og trafik
1998  Odense Boligen, kvarteret og byen
1997  Silkeborg Den regionale by
1996  København Alle tiders by
1995  Nykøbing F Lys over land
1994  Kolding De andres planer
1993  Albertslund Den ydre by
1992  Aalborg Regionernes Europa
1991  Horsens Bæredygtig planlægning
1990  Rønne Plan i turismen
1989  Frederiksberg Boligen og byen
1988  Odense Plan og erhverv
1987  Aalborg Plan og miljø
1986  Århus Kultur og fritid
1985  København Fysisk planlægning og ældrepolitik
1984  Herning Fysisk planlægning og teknologisk udvikling
1983  Aabenraa Energi og planlægning
1982  Odense Kommune og planlægning – netop nu
1981  København Kommuneplanlægningen og fremtidens samfund
1979  Nyborg Kommuneplanlægningen – indhold og perspektiver
1977  Herning Planlovreformen – muligheder og forventninger
1974  Ålborg Tilbageblik og fremsyn
1972  Århus Planlovreformen
1971  Esbjerg Forskningens område og opgave

 

Byplanmøder 1921 – 1969

1969  København Sanering, byfornyelse, bevaring, by- og landzoner, naturfredning, amterne.
1967  Ålborg Fritiden, idrætsanlæg, haver, badestrande, klitterne, feriebyer, landskabet.
1964  Herning Højhuse, investeringsplaner, kommunalbestyrelsens rettigheder og pligter.
1962  Odense Egnsudvikling, jordpolitik, byudviklingsproblemer, naturfredning, veje.
1959  Esbjerg Vejene, butikkerne, parkeringsspørgsmålet, sommerhuse, feriebyer og camping.
1957  Frederiksberg Samarbejde mellem kommunerne, kirkegårde, byombygning, provinshaverne.
1955  Vejle Grundejerne, byplanen, staten, trafikinvesteringer, landsbyprincippet.
1953  Næstved Byplanpolitik, landkommuner.
1951  Ålborg Boligministeriet, parkpolitik, byplan og økonomi.
1949  Hornbæk Landeveje, gamle bydele, centerdannelser, værksteder og boligkvarterer.
1948  Århus Samarbejde mellem nabokommuner, byplanen, jernbanerne, høj bebyggelse.
1947  Klampenborg Byplanen, erhvervsvirksomhederne, villaservitutter, byggeri og bolignød.
1944  Odense Byplanloven, et større villakvarter, forsorgen for de små og gamle.
1943  Fredericia Byplanloven, bygningslovgivning, jordpolitik.
1941  Nykøbing F Byplanloven, byens opland, forarbejder, idrætspladser.
1938  Ålborg Den nye lov, byudvikling, have- og villaservitutter.
1936  Svendborg Amtsrådets som myndighed, stationsbyernes udvikling, boligveje, gadenavne.
1934  Århus Byplanloven, provinshavnene, ingen byplan uden kloakplan.
1932  Slagelse Byggelov, Slagelse by, fredninger, legepladser for mindre børn.
1930  Randers Randers byplan, kolonihaver, bebyggelse og udstykning langs hovedveje.
1926  Helsingør Historie, nye bydele, byplanloven, plantning i byer.
1925  Kolding Persontrafik, industrien, gadenettet, åben lav bebyggelse, fritidsanlæg.
1923  København Veje og jernbaner, byplanlov, parcelhusbyggeriet, byplanudstilling.
1922  Odense Byudvidelser, byplanlov, kommunen som grundejer, høj og lav bebyggelse.
1921  København Byplanernes historie, udstykning, færdselsgader, havne, jernbaner og andre trafikmidler, hygiejniske fordringer, beboelseskvarterer, pladser, sociale hensyn.