Byplanmøde 2008

Byplanmøde 2008

Det 58. Danske Byplanmøde 2. - 3. oktober 2008 i Helsingør Byer i balance Veje til en bæredygtig udvikling Byerne er vigtige drivere for udviklingen i det moderne samfund - og det er i byerne, de omgivende landskaber og infrastrukturen, vi skal finde de bæredygtige potentialer og løsninger.

  • Hvilke nye mål skal vi sætte os lokalt, regionalt og på landsplan?
  • Hvordan tager vi højde for, at byerne er forskellige?
  • Hvilke handlemuligheder har vi i planlægningen?
  • Hvilke andre indsatser er det nødvendigt at bringe i spil?

Se oplæg og præsentationer fra Byplanmødet 2008

- De spørgsmål vil vi sætte til debat på byplanmødet i 2008. Det handler om vilkårene for vækst og velfærd. Videns- og oplevelsessamfundet stiller nye krav til byernes funktioner og indretning. Livsformer ændres, og integration mellem arbejde og fritid øges. Tid bliver en stadig vigtigere ressource. Endelig vil klima- ændringerne kræve både bæredygtige tekniske løsninger og ændret adfærd. Vi skal finde holdbare løsninger i hverdagen - ikke tilbage til stenalderen. På mange felter er vi godt i gang: bekæmpelse af forurening, vand- og energibesparelser, genbrug, trafiksikkerhed, miljøvurdering, områdefornyelse, Agenda 21 osv. At et godt miljø og en unik byidentitet også er vigtige konkurrence- parametre bringer stadig nye aktører på banen. Alt i alt gode udgangspunkter, men skal de mange tiltag for alvor gøre en forskel, må de planlægges og videreudvikles i sammenhæng. En bæredygtig fornyelse og omdannelse af eksisterende byområder, landskaber, infrastruktur m.v. er klart den største udfordring på planområdet - alene på grund af omfanget. I en tid med højkonjunktur, koncentration af byvækst samt voksende transport, ligger der andre store opgaver i at udvikle helt nye bæredygtige byområder, landskabstræk, infrastruktur og transportformer. Overordnede mål og indsatser for en bæredygtig byudvikling på landsplan er uomgængelige. Men forskelle i de lokale vilkår rundt om i landet gør, at den centrale styring og regulering må give rum for lokale indsatser og løsningsmuligheder. Fælles engagement og en bred vifte af indsatser er vejen frem. Hvad kan kommunernes, regionernes og statens planlægning bidrage med? Gode eksempler jagter vi hele tiden. På byplanmødet vil de indgå i hovedforedrag og delmøder, samt på udflugter i Nordsjælland og på den anden side af Øresund i Helsingborgområdet. Værtsbyen Helsingør er en levende handelsby med stolte traditioner. Vi satser på, at også byplanmødet bliver en livlig markedsplads for udveksling af ideer og synspunkter på fremtidens bæredygtige byer - og ser frem til en god og inspirerende debat.

Oplæg og præsentationer 2008