Fyraftensmøde Den regionale by Østjylland

Fyraftensmøde Den regionale by Østjylland

Fyraftensmode_Regionale_by_OstJylland_2015.png
Fra skåltale til virkelighed

Hvad sker der, når bysamarbejder taber pusten?

Vidste du, at
Den Østjyske Millionby består af 17 kommuner, de fleste langs motorvej E45, med i alt 1,253 mio. indbyggere.

Østjylland er særligt karakteriseret ved en række fælles landskabstræk og strukturer, der samlet tegner det østjyske landskab, og giver det identitet.

Landsplansredegørelse 2006 gjorde Den Østjyske Millionby til en politisk tanke. Hensigten var at skabe en overordnet plan inspireret af hovedstadens Fingerplan fra 1947. Der blev nedsat arbejdsgrupper med repræsentanter fra de involverede kommuner og Miljøministeriet, som fik udarbejdet undersøgelser og analyser om byudviklingen, erhverv, befolkning og infrastruktur. Men så strandede det der. Kommunerne kunne ikke blive enige om, hvordan man kom videre.

Med udgangspunkt i historien om Den Østjyske Millionby (DØM) vil vi stille skarpt på nogle af udfordringerne i forhold til den regionale by og byledelse i netværk.

Sted: Aarhus Universitet

Oplæg v. Arkitekt Boris Brorman Jensen

Byplanlaboratoriets fyraftensmøder om Den regionale by

Sted
Aarhus