Miljøvurdering af planer

Miljøvurdering af planer

miljoevurderingerafplaner2009.jpg
Kursus om miljøvurdering 1. og 2. december 2009 i Korsør
Loven om miljøvurdering af planer og programmer er blevet ændret. Har I styr på, hvad det betyder for planlægningen i jeres kommune? Kurset vil belyse, hvad lovændringen betyder for kommuner og andre planmyndigheder. Der vil være introduktion til og opsamling af udvikling på området. Nye i feltet kan sagtens være med.

Se programmet her

Se oplæg fra kurset:

Miljøvurdering af planer og programmer, Gert Johansen, By- & Landskabsstyrelsen

Miljøvurdering af et kommuneplantillæg med VVM?, Gert Johansen, By & Landskabsstyrelsen

Klimaændringer, planlægning og miljøvurdering af Prof. Lone Kørnøv, Aalborg Universitet

Miljøvurdering af kommuneplan, Marie Jul Ougaard & Mette Lund Jensen, Ishøj Kommune

Organisering af arbejdet med miljøvurdering i Aalborg Kommune, Lone Pedersen, Aalborg Kommune

Nyt fra Naturklagenævnet, Nanna Hauch, Naturklagenævnet

Miljøvurdering af Slagelse Kommuneplan 2009-2020, Carsten Stoth Møller, Slagelse Kommune

Sted
1.-2. december 2009, Korsør