Plan09.dk fortsætter hos Dansk Byplanlaboratorium

Følgende pressemeddelelse er udsendt i samarbejde mellem Plan09, Dansk Byplanlaboratorium og Realdania:

www.plan09.dk fortsætter hos Dansk Byplanlaboratorium

En aftale mellem Dansk Byplanlaboratorium og Plan09 sikrer, at Plan09s hjemmeside fortsat findes, når Plan09 lukker ved udgangen af 2009. Fra januar 2010 kan hele sitet findes på adressen: www.byplanlab.dk/plan09.

Hjemmesiden indeholder blandt andet analyser, erfaringer og resultater fra de 26 Plan09-eksempelprojekter, samt en stor mængde inspirationsmateriale om planstrategi-, kommuneplan- og arbejdsprocesser. Hos Dansk Byplanlaboratorium bliver hjemmesiden til en database, der opretholder det nuværende design og menustruktur. Det sikrer genkendelighed for brugerne, der fortsat kan klikke sig vej frem til den ønskede information i næste planperiode. Som database tilføres Plan09-sitet ikke nyt materiale efter udgangen af 2009.

Aftalen omfatter desuden en formidlingsopgave, som Dansk Byplanlaboratoium tager sig af i en tre-årige periode frem til udgangen af 2012. Opgaven består både i at fremhæve relevant materiale fra Plan09s hjemmeside, når det er aktuelt i næste planperiode. Men Dansk Byplanlaboratorium opsøger og beskriver også nye, aktuelle eksempler fra den kommende planperiode frem til udgangen af 2012. Derved sammenholdes erfaringer fra to planperioder, - et solidt udgangspunkt for fortsat vidensdeling og udvikling af plankulturen.

Direktør Ellen Højgaard Jensen, Dansk Byplanlaboratorium siger: "Byplanlaboratoriet har fulgt Plan09 tæt og vi bruger ofte resultaterne i vores kursus- og formidlingsvirksomhed. Projektet har givet en uvurderlig saltvandsindsprøjtning til plandebatten. Ved årsskiftet stopper det, men det gør planlægningen ikke. De igangsatte eksempelprojekter udvikler sig løbende. Vi vil pege på, hvor der sker nye ting, samtidig med, at vi sikrer adgang til det store materiale, der ligger i databasen. Vi ser frem til at bruge plan09´s resultater aktivt i næste planperiode".

Karen Skou har været Realdanias projektleder for Plan09-projektet og fulgt projektet tæt i hele dets levetid: "Det er rigtig fint, at al den gode viden, der er samlet på Plan09s hjemmeside, nu sikres et videre liv i Byplanlaboratoriet. Det er det helt rigtige sted at forankre denne viden. Realdania ser frem til, at resultaterne bliver brugt aktivt i næste planperiode."

Databasen offentliggøres senest den 18. januar 2010 på adressen: www.byplanlab.dk/plan09 og www.byplanlab.dk henviser desuden også direkte til den. Aftalen er indgået mellem Dansk Byplanlaboratorium, Realdania og By- og Landskabsstyrelsen.

Yderligere oplysninger:

Ellen Højgaard Jensen, Dansk Byplanlaboratorium, tlf. 3317 7277

Christina Krog, Plan09, tlf. 7254 4736 / 2067 0861