Naturforvaltningskonferencen 2019

Fremtidens natur- og landskabsforvalter

Hvordan forvalter vi naturen? Hvem gør det, og hvilke erfaringer kan vi lære af?

Med afsæt i erfaringer fra gennemførte og igangværende projekter sætter Årets naturforvaltningskonference sætter fokus på samarbejde og dialogbaseret naturforvaltning. Hvilke gode erfaringer kan vi lære af, og hvilke synergier kan opstå, når det bliver nødvendigt at arbejde hen over ejendomsgrænser, fagligheder og interesser?
 
Konferencen er relevant for ejere, arealforvaltere og entreprenører m.fl. som forvalter landskabet og arbejder med naturpleje.

Læs mere om konferencen her

Dato
Kursusdato