Cirkulær økonomi i byggeri og ejendom

Regeringen har i september 2018 lanceret en strategi for genbrug og cirkulær økonomi, hvor bygge- og anlægsbranchen skal være en af de centrale aktører.

Også Europa-Kommissionen har i december 2015 vedtaget en handlingsplan for cirkulær økonomi.

Cirkulær økonomi, også kaldet fra vugge til vugge, bygger på genbrug af byggematerialer, helst på en sådan måde, at materialerne i løbet af deres livscyklus ikke mister værdi, men tværtimod beholder sin værdi, eller endda øger den i takt med, at de bliver brugt igen og igen.

Når man taler cirkulær økonomi i byggeriet, er det centralt at det tænkes ind både ved renovering, nedrivning, og ved opførelse af bygninger.

I Danmark genanvender vi op i mod 90 procent af alt byggeaffald. Størstedelen anvendes dog som nedknust materiale. Den høje procentdel er således ikke nødvendigvis et udtryk for kvalitet eller økonomisk værdi, derfor giver det mening at stile mod, at en større del af affaldet kan genbruges i stedet for genanvendes. I Ellen McArthurs rapport ”Delivering the circular economy – A toolkit for policy makers” peges der blandt andet på, at genbrug af byggeaffald i dag udgør mindre end 1 procent i Danmark. 

Samtidig skal man også kigge på, hvordan man kan tage højde for problematikken ved nybyggeri, således at bygningerne designes så de inddrager perspektiver omkring cirkulær økonomi.

Læs mere om konferencen og tilmeld dig her

Sted
Hellerup
Dato
Kursusdato