Lynetteholmen - idé, baggrund, formål og konsekvenser

Ideen, baggrunden, formålet og konsekvenserne af Lynetteholmen

Københavns Kommune og Staten har indgået en principaftale om anlæggelse af Lynetteholmen. En ny stor ø nord for Refshaleøen og øst for nordhavnen. En ø som med tiden skal kunne rumme ca. 2½-3 mio. etagemeter bolig- og erhvervsbyggeri og vil dermed kunne huse omkring 35.000 beboere og et tilsvarende antal arbejdspladser.

FAB har inviteret de centrale aktører – BY og Havn v. Anne Skovbro (administrerende direktør for By og Havn) og Københavns Kommune v. Claus Andersen (Konstitueret Teknisk direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen) til at fortælle om det nærmere indhold, status på processen og parternes rolle i tilblivelsen af Lynetteholmen. Dernæst har FAB inviteret arkitekt Jesper Pagh til at kommittere det foreløbige konkrete indhold af ideen, og hvilke konsekvenser ideen kan have på resten af byen, kommunen og regionen.

Læs mere om arrangementet her

Sted
København K
Dato
Kursusdato