Lokalplanlægger

Frederiksberg Kommune

På Frederiksberg oplever du helhed i opgaveløsningen og fokus på borgerne. Den fysiske planlægning er en central del af den strategiske byudvikling på Frederiksberg, og opgaverne udføres i tæt samarbejde med kommunens øvrige myndighedsområder og eksterne samarbejdspartnere. De konkrete projekter kan være både private og offentligt finansierede byudviklingsopgaver.
 
Du vil blive en del af enhedens lokalplanteam med mulighed for også at indgå i kommuneplanteamet. Opgaverne vil primært være små og store lokalplaner samt forskellige udviklingsopgaver. I jobbet skal du styre og drive lokalplanprocesser, samtidig med at du selv står for udarbejdelsen af redegørelse og bestemmelser. I forløbet får du sparring og input fra dine kolleger, byudviklingschefen og stadsarkitekten.

Kontaktperson
Jesper Dahl
Ansøgningsfrist
Frederiksberg Kommune
Ansøgningsfrist:
Hørsholm Kommune
Ansøgningsfrist:
Gladsaxe Kommune
Ansøgningsfrist: