Det åbne Land: Vi kan ikke undgå konflikter! 

Det åbne Land: Vi kan ikke undgå konflikter! 

Kommunale planlæggere og politikere slipper ikke udenom: Konflikterne skal frem i lyset, så vi kan få en bredere debat om jordfordeling, fremtidens landbrug og placering af vindmøller, solceller og biogasanlæg. Det handler om lokal udvikling, grøn omstilling og lokalt medejerskab. 

Af Michael Nørgaard  

Ønskerne til aktiviteter og installationer i det åbne land stiger og stiger, og det giver planlæggere og rådgivere næsten uløselige opgaver; for med mange interesser i spil er der næsten garanti for konflikter og utilfredse borgere. Væsentligt er, at det bl.a. handler om placering af vindmøller, solcelleanlæg og biogasanlæg, der alle er helt afgørende for den grønne omstilling. 

Situationen er også vanskelig for lokalpolitikerne, der skal balancere mellem vrede borgere og deres egne grønne ambitioner. Dilemmaet er næsten uoverstigeligt og betyder ofte modstand mod nye projekter.  Derfor skal projekterne og planlægningen ifølge Christian Achermann, Urland, gribes an på en ny måde.  

- De klassiske planlægningsmodeller med et borgermøde og en høringsfrist har spillet fallit, for borgerne oplever alligevel ofte, at de får påduttet et større teknisk anlæg, der måske tager udsigten, støjer og koster på ejendomsværdien. Argumenter om klimaet og CO2-målene er ikke tilstrækkelige længere, siger Christian Achermann. 

- Det er dog ikke anlæggene, der er problemet, men vilkårene for at bo på landet. Livsvilkårene er for ringe, og der er ubalance i mange forhold, også boligpriserne. Derfor handler det fremover om at skabe udvikling i lokalområderne, fremfor bare at placere et teknisk anlæg. Installationer og nye anvendelser skal simpelthen give værdi til lokalområder. Uden en ny tilgang, så bliver den grønne omstilling uhyre vanskelig, siger Christian Achermann. 

- Det stiller krav til bygherrerne, der skal finde en ny mental indstilling og forsone sig med beboerne i lokalområdet. Involvering og lokalt ejerskab er helt afgørende. Men der er ingen quick-fixes, det er en proces som tager tid, lyder budskabet fra Christian Achermann.  

 

Borgerne vil gerne 

Søren Gram, Teknologirådet, perspektiverer også. 

-  Det er afgørende, at vi flytter fokus fra enkeltsager som et solcelleanlæg eller en vindmøllepark, og til sammenhængende planlægning, hvor alle interessenter tages med. Det er vigtigt, at afsættet ikke er en færdig plan, men en åben og bred proces, der starter tidligt. Borgerne kan og vil godt være med til at skabe samlede løsninger, siger Søren Gram. 

Ifølge Søren Gram stiller tilgangen også krav til de professionelle aktører og interesseorganisationer. Det kan ikke nytte, at DN og landbrugets organisationer laver bilaterale specifikke aftaler om forskellige forhold. Der skal en bredere tilgang til. 

 

Bryd siloerne ned 

Målsætningerne stiller også krav til kommunerne og de kommunale planlæggere, for selvfølgelig kræver inddragelse og udvikling kompetencer og tid. 

- Budskabet lyder efterhånden fortærsket, men kommunerne skal nedbryde siloerne mellem forvaltningerne. Hvis forudsætningen er, at lokal udvikling kræver en bred og involverende proces, så skal kommunerne selvfølgelig også kunne håndtere dette, siger Søren Gram.  

 

Christian Achermann og Søren Gram er begge oplægsholdere på Åben Land Dagene 2019, hvor temaet er ”Konflikter i det åbne land”. Programmet byder bl.a. også på workshops og oplæg om kyster, kulturhistorie og verdensmål, og hvordan disse kan håndteres i en bred lokal planlægningsproces. Åben Land Dagene afholdes i dagen 24. til 25. oktober i Middelfart og arrangeres af Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning i samarbejde med Dansk Byplanlaboratorium. 

Læs mere om Åben Land-dagene 2019 her.