Forvaltningsret for landinspektører

Formålet med dette kursus er at gennemgå de forvaltningsretlige regler, som du skal være opmærksom på – hvad enten du er offentligt eller privat ansat landinspektør. 

Det ligger implicit i forvaltningsretten, at du som offentlig ansat er underlagt en lang række regler og principper, som der skal tages hensyn til ved løsning af forskellige opgaver. Der er ofte tale om forhold mellem borgeren og forvaltningen. Vi gennemgår de forvaltningsretlige grundbegreber, forvaltningsprocessen og de kommunalretlige spørgsmål – som kan have relevans for en offentligt ansat landinspektør.

Vi kigger på relevante eksempler, hvor kommunen håndterer landinspektør relevante henvendelser som f.eks. matrikulære sager (grønt skema, udstykningskontrol, m.m.), Grundsalg, Planlægning m.v. Hvad skal man være opmærksom på som offentligt ansat – og som privat landinspektør der leverer materiale til sagen, herunder også i forhold til kunden.

Læs mere om kurset her

Sted
Vejle
Dato
Kursusdato