Partnerskaber: Fra forvalter til grøn facilitator!

Partnerskaber: Fra forvalter til grøn facilitator!

Park og Naturforvalternes Vintermøde 2020

Erfaringerne fra store og små kommuner viser, at partnerskaber, hvor dialog og frivillighed er omdrejningspunktet kan skabe værdi og succes for naturpleje, MTB-spor, stiforløb og opholdsmuligheder på private ejendomme! Parter i samarbejderne er bl.a. lodsejere, landmænd, fredningsmyndigheder, sportsforeninger, landbrugskonsulenter og borgere. 
 
I synergi med offentlige rekreative arealer kan tilgangen bidrage til at brande steder og lokalområder og gøre dem mere attraktive for både nuværende og fremtidige beboere, og for turister. Og grønne fagfolk i forvaltninger og drift er helt afgørende for dialogen og de partnerskaber, der kan realisere mulighederne og den rekreative værdi.
 
Dette er udgangspunktet for Park- og Naturforvalternes Vintermøde 2020, hvor vi bl.a. fokuserer på:

  • Hvordan taler vi bedst med borgere og interessenter, og hvad gør vi, når dialogen går i hårdknude?
  • Konkrete eksempler på projekter, hvor der er skabt grøn merværdi gennem dialog og samarbejde.
  • Opvarmning til Danske Parkdage i Faaborg-Midtfyn, hvor friluftsliv og sundhed er nogle af emnerne.

Se programmet for Vintermødet

Sted
Odense
Pris
Pris for medlemmer af Park- og Naturforvalterne 950 kr. + moms. Pris for ikke-medlemmer 1.950 kr. + moms.
Kursusdato
Tilmeldingsfrist
udskudt til 21. februar 2020 (efter 1. februar er tilmeldingen bindende)