Dedikeret leder af Park, Vej og Havne

Vil du være med til at indfri Kerteminde Kommunes vision om at være Fyns sunde og smukke forhave - et attraktivt og grønt sted at bo!

Ved os bliver du en del af et fællesskab, hvor vi tager ansvar for hinanden, sætter en ære i god opgaveløsning og har en fri kultur, som skaber godt kollegaskab. Vi er rummelige og gør en tydelig forskel for både borgere og samarbejdspartnere hver dag.

Din første store opgave som leder bliver at implementere Skyhost, som er et digitalt styrings- og opgavekoordinerende system. Det er vores ambition, at det skal skabe overblik og synergier i opgaveløsningen.

Der er også en væsentlig ledelsesopgave i at spille vores dygtige medarbejdere endnu bedre. Området har de seneste år været påvirket af betydelige besparelser, og der er dels behov for at fastholde en god og inddragende kultur samtidig med, at de implementerede ændringer skal evalueres for at sikre god opgaveløsning. Forandringerne skal trykprøves, så vi kan rette til der, hvor der er behov for det. 

Det er afgørende, at den daglige drift fungerer optimalt, men der er også en forventning om, at du evner at koordinere og tilpasse organisationen, så driften bliver fremsynet, smidig og fleksibel. Det kræver et strategisk blik, og du kommer til at spille bold med chefen for Kultur, Fritid og Faciliteter, så I i fællesskab får skabt en sikker retning.

Den daglige drift kører bedst med et skarpt blik for økonomi og administration, uden at man fortaber sig i det bag en lukket dør. Du får derfor mulighed for en varieret hverdag, hvor den administrative og den nærværende ledelse går hånd i hånd.

Kerteminde Kommune
Kontaktperson
Christian Barding
Ansøgningsfrist
Lolland Kommune
Ansøgningsfrist:
Lolland Kommune
Ansøgningsfrist:
COWI
Ansøgningsfrist:
Vejle Kommune
Ansøgningsfrist:
Vejle Kommune
Ansøgningsfrist:
Aalborg Kommune
Ansøgningsfrist:
Århus Kommune
Ansøgningsfrist:
Herning Kommune
Ansøgningsfrist:
Københavns Kommune
Ansøgningsfrist:
Københavns Kommune
Ansøgningsfrist:
Gribskov Kommune
Ansøgningsfrist:
Gentofte Kommune
Ansøgningsfrist:
Silkeborg Kommune
Ansøgningsfrist: