Økosystemtjenester i praksis

Kurset er udviklet af SLA, Rambøll, IPBES, SWECO og gennemføres i et samarbejde med Ferskvandscentret.

På dette to-dages kursus får du en grundig konceptuel indføring i begrebet økosystemtjenester og hands-on erfaring med konkrete metoder til at inddrage både de direkte og de indirekte værdier, som naturens økosystemer giver.

På dag 1 vil der være en grundig introduktion til konceptet økosystemtjenester, samt en præsentation af et udvalg af værktøjer og analysemetoder. Vi vil både beskæftige os med kvalitativ analyse samt kvantitative og værdisætningsanalysr. På anden dagen vil vi arbejde med konkrete cases.

Program opdateres snarest med navne på øvrige undervisere.Målgruppe: Kurset henvender sig til alle, der arbejder med planlægning, strategi- eller projektudvikling i fx. stat eller kommune, forsyningsselskaber, konsulentvirksomheder eller private virksomheder. Vi håber at se deltagere fra mange forskellige organisationer og fagområder, som har lyst til at lære mere om, hvordan tjenester fra naturen kan inddrages i vigtige beslutninger om udvikling af vores samfund.

Læs mere om kurset her

Sted
Silkeborg
Dato
Kursusdato
-