Engageret byplanlægger til Team Plan og Byudvikling

Vil du være med til at skabe grundlaget for Hørsholm Kommunes fremtidige udvikling? Har du lyst til at arbejde tværfagligt og dialogorienteret med byudviklingsprojekter? Og har du lyst til at sikre en høj kvalitet i lokalplaner? Så har vi jobbet til dig.

Vi søger en ny kollega, der kan bidrage aktivt til arbejdet med kommune- og lokalplanlægning, helhedsplanlægning, borgerinddragelsesprocesser, arealudvikling samt byudviklingsprojekter. Der er aktuelt en stor efterspørgsel på lokalplaner, dels i form af byudviklingsprojekter, der kræver nyt plangrundlag og dels i form af byplanrevisioner, som en del af en politisk ambition om et bedre og enklere administrationsgrundlag. Byudviklingsprojekter er blandt andet områder i Bymidten, langs Usserød Kongevej og området ved Kokkedal Station. Områderne er udpeget i kommunens fortætningsstrategi i Kommuneplan 2017-29. Vi arbejder desuden med bæredygtighed som et centralt tema i udviklingen af kommunen. 

Du vil ligeledes bidrage til teamets øvrige plan- og myndighedsopgaver, besvarelse af eksterne og interne forespørgsler samt forhåndsdialog, ligesom du vil indgå i den faglige og tværgående sparring i teamet. Vi tilbyder et spændende job med en travl og afvekslende hverdag, hvor du kommer til at bidrage til den fremtidige udvikling af Hørsholm Kommune. Du vil få mulighed for at arbejde både selvstændigt og indgå i tværfaglige samarbejder med andre centre og teams på rådhuset.

Hørsholm Kommune
Kontaktperson
Rikke Krogsgaard Jakobsen
Ansøgningsfrist
Københavns Kommune
Ansøgningsfrist:
Frederikssund Kommune
Ansøgningsfrist:
Hvidovre Kommune
Ansøgningsfrist: