Programleder til Letbanen

Vi søger en programleder, som vil være med til at sikre at Letbanen i Lyngby-Taarbæk Kommune bliver anlagt så borgere og handelslivet oplever så få gener som muligt i anlægsfasen.

Lyngby-Taarbæk Kommune oplever i disse år store fysiske ændringer i kraft af spændende byudviklingsprojekter. Gode løsninger skal integreres i byudviklingen - ikke mindst den kommende letbane, regnvands- og skybrudsløsninger samt klimaprojekter, skal planlægges i samspil med god arkitektur, gode byrum og med styrkelse af kommunens grønne værdier.

Du vil komme til at drive og koordinere et af de store udviklingsprojekter, som Lyngby-Taarbæk Kommune har valgt at organisere i geografisk afgrænsede programmer. Du kommer til at stå i spidsen for program for Letbanen.

Under programmet Letbanen ligger bl.a. koordinering med Hovedstadens Letbane, udformning af stationsforpladser, optimering af parkeringssøgeringen, ledningsomlægninger, kommunikation m.m.  Udover at være programleder for Letbanen skal du også, sammen med de øvrige programledere i organisationen, være med til at udvikle organisationens kompetencer i projekt- og programledelse. Dette indebærer bl.a. at udvikle værktøjer, som sikrer en ensartet styring, samt afrapportering til direktionen.

Lyngby-Taarbæk Kommune
Kontaktperson
Lene Mårtensson
Ansøgningsfrist
Københavns Kommune
Ansøgningsfrist:
Frederikssund Kommune
Ansøgningsfrist:
Hvidovre Kommune
Ansøgningsfrist: