Byplanlæggere til nyoprettede stillinger

Det går godt for Aarhus. Byen er i rivende udvikling, og masser af mennesker flytter til for at være en del af vores by. I år 2050 vil byen runde 450.000 indbyggere, hvilket er 120.000 flere end vi er i dag, samtidigt med, at pladsen forbliver den samme. En større tæthed skaber grundlaget for en lang række af byens fordele. Mange store byggerier skyder op i byen og planlægningen af endnu flere er i gang. Byrådet har på denne baggrund bevilget flere midler til løsning af planopgaverne. Derfor har vi brug for dig.
 
I Teknik og Miljø, hvor Plan hører til, arbejder vi sammen med politikere, bygherrer, rådgivere, borgere og andre interessenter om at skabe de bedste rammer for byens udvikling. Vi tænker i helheder og ønsker at skabe de bedste sammenhænge i byen, og vi fokuserer på, at bylivet skal blomstre. Derfor arbejder vi for at skabe byliv før byrum og byrum før bygninger.  
 
I Plan arbejder vi med udviklingen af større helhedsplaner, lokalplaner, kommuneplantillæg, kulturmiljøanalyser og VVM-redegørelser samt bidrager til udviklingsplaner og politikker, såsom højhuspolitik og arkitekturpolitik. Arbejdsområdet, som omfatter planlægning for både store og komplicerede byudviklingsopgaver og mindre områder både i den tætte by, i forstaden og i oplandsbyerne, har stor politisk bevågenhed, og dine projekter vil foregå i et tværfagligt miljø i samarbejde med dygtige kolleger fra andre afdelinger.  

Aarhus Kommune
Kontaktperson
Eva Møller Sørensen
Ansøgningsfrist
Københavns Kommune
Ansøgningsfrist:
Frederikssund Kommune
Ansøgningsfrist:
Hvidovre Kommune
Ansøgningsfrist: