Centerchef for Plan og Miljø

Vil du som centerchef i en af landets store kommuner lede 90 dygtige medarbejdere? Vil du være med til at passe og pleje en utrolig smuk natur med et varieret plante- og dyreliv? Vil du være med til at udvikle Næstveds bymidte og skabe en helt ny moderne bydel på et centralt beliggende havneområde. Så skal du søge den ledige stilling som centerchef for Plan og Miljø i Næstved Kommune. 

Som ny centerchef skal du lede Center for Plan og Miljø, der løser en lang række planlægnings- og myndighedsopgaver, som har stor politisk fokus, og som spiller en helt afgørende rolle i forhold til at realisere byrådets vision om Næstved Kommune som en førende kommune, hvor bæredygtig udvikling og innovative løsninger danner grundlag for fremtidens lokale vækst. Du refererer til direktionen og indgår i kommunens strategiske lederforum, og du fungerer som sparringspartner og rådgiver for den politiske ledelse.

Næstved Kommune
Kontaktperson
Sven Kofoed-Hansen
Ansøgningsfrist
Københavns Kommune
Ansøgningsfrist:
Frederikssund Kommune
Ansøgningsfrist:
Hvidovre Kommune
Ansøgningsfrist: