GIS-koordinator/byplanlægger

Vil du være en del af arbejdet med en omfattende udbygning og byudvikling i en kommune med en stigende befolkningstilvækst? Trives du med at have ansvar og indflydelse og er du god til dialoger med borgerne, virksomheder, foreninger og andre interessenter, så har vi en ledig stilling som byplanlægger med ansvar for kommunens GIS.

Sammenlignet med mange andre kommuner er vi relativt få personer på hvert felt, og derfor lægger vi vægt på at have et fagligt miljø, hvor vi sparrer med kollegaerne, også uden for vores egen specifikke fagkompetence. Dette opfatter vi som en styrke, da vores samlede faglige viden bliver større end den enkeltes kernekompetencer.

Vi har en løbende dialog med det politiske niveau og den øvrige organisation for at sikre, at kommunens sagsbehandling på vores område er i samklang med Kommunalbestyrelsens politiske visioner og målsætninger – lige fra lokalplaner til lovliggørelse af mindre bygninger.

Vi er en afdeling, hvor ansvarlighed og faglig stolthed er i højsædet. Vi er præget af en åben og uhøjtidelig omgangstone og af, at vi gerne vil arbejde i og for fællesskabet.

Vi lægger vægt på at have et godt arbejdsmiljø, der sammen med den gode service og lysten til at tænke nyt er med til at gøre dette til en interessant og god arbejdsplads. Vi har en resultatorienterede tilgang til opgaverne og vægter den gode kvalitet i opgaveløsningen. Samtidig har vi fokus på, hvordan kommunen opleves fra borgernes perspektiv og på indsatser, der gør størst forskel for borgerne i Vallensbæk Kommune.

Vallensbæk Kommune
Kontaktperson
Colette Josiassen
Ansøgningsfrist
Københavns Kommune
Ansøgningsfrist:
Frederikssund Kommune
Ansøgningsfrist:
Hvidovre Kommune
Ansøgningsfrist: