Centerchef til Center for Plan og Miljø

Kan du være brobygger i den fortsatte udvikling af en større, velkonsolideret og mangfoldig kommune tæt på hovedstaden? Kan du stå sikkert i spidsen for 45 veluddannede og dedikerede medarbejdere? Er du som chef optaget af at forbedre samspillet mellem borgere, virksomheder og en velfungerende offentlig sektor i en brydningstid, hvor forventningerne er store og meget under forandring?  

Hvidovre Kommune er centralt placeret – med god infrastruktur og veludbygget kollektiv transport. Kommunens størrelse sikrer faglig og økonomisk bæredygtighed. Hvidovre møder fremtidens udfordringer med en offensiv strategi. Det gælder bl.a. i forhold til byudvikling og involverende borgerdialoger. Det store landindvindingsprojekt Holmene er præget af nytænkning. Ni øer skal rumme fremtidens virksomheder samt Green Tech Island. Recirkulation af ressourcer, klyngedannelser og innovation er en del af de bæredygtige løsninger. 

Som ny centerchef på plan- og miljøområdet får du en central plads på områder, der har stor betydning i årene, der kommer. Planlægning, miljø og bæredygtighed er højt prioriteret og kommunens indsats øver stor indflydelse på borgeres og virksomheders muligheder. Forventninger, behov og krav afbalanceres ud fra en sikker forståelse for faglighed, historie, nutid og fremtid, så særpræg og traditionelle kvaliteter bevares, samtidig med at der gives fremadrettet råderum.  

Hvidovre Kommune
Kontaktperson
Gert Nelth
Ansøgningsfrist
Gribskov Kommune
Ansøgningsfrist:
Holbæk Kommune
Ansøgningsfrist:
Viborg Kommune
Ansøgningsfrist:
Esbjerg Kommune
Ansøgningsfrist: